Hero-billede

Kvæg

Disse prøver skal tages, når kvægbesætningen er i salmonella-niveau 2

For kvægbesætninger i salmonella-niveau 2 er der krav om løbende udtagning af blodprøver. Kravet skal sikre, at der er fremdrift i saneringen. Se hvilke prøver der skal tages og hvornår.

Krav om blodprøver i niveau 2-besætninger

Når besætningen er i salmonella-niveau 2, er der krav om, at der løbende skal tages blodprøver. Har du dyr på flere ejendomme, skal der tages prøver på hver ejendom. Det gælder også for besætninger, der er i samdrift. Kravet om prøveudtagning gælder fra det tidspunkt, hvor besætningen kommer i niveau 2. 

Krav til salmonellaprøver på ejendomme med kalve

Kravene på ejendomme med kalve gælder både mælkeleverende ejendomme med kalve, kvieejendomme med kalve og slagtedyrsbesætninger med kalve: 

I besætninger med kalve i alderen 3-6 måneder skal der tages prøver af kalvene 4 gange årligt. Har du kalve på flere ejendomme, skal der tages prøver på hver ejendom. Prøverne skal tages i et interval på mellem 2 og 4 måneder mellem hver prøverunde. 

Antallet af prøver, der skal udtages, er afhængig af antallet af kalve på prøvedagen. Tabel 1 viser sammenhængen mellem antallet af kalve og antallet af prøver. Prøverne skal udtages repræsentativt og tilfældigt. Det betyder, at der skal tages prøver af kalve fra forskellige bokse og i hele aldersspændet fra 3 til 6 måneder. 

Tabel 1 viser, hvor mange kalve, der skal tages blodprøver af, afhængig af antallet af kalve på ejendommen på prøvedagen samt vurderingskriterier for tilfredsstillende testresultater for hvert testinterval for kalve.

Tabel 1.

Antal kalve med en alder på mellem 3-6 måneder på ejendommen Antal kalve, der skal tages blodprøve fra pr. testinterval for kalve Maksimalt antal prøver med ODC% over grænseværdien for at resultatet i testintervallet for kalve anses som tilfredsstillende
1-15 kalve 8 (dog alle kalve ved 8 eller færre kalve til stede) 0
16-30 kalve 14 0
31-50 kalve 20 1
Over 50 kalve 25 1

Du finder let det aktuelle antal af dyr i hver aldersgruppe i DMS under ”Bedriftsoverblik”. Kør musen hen over plus ved ”Detaljer” og se hvor mange dyr, der er registeret i det øjeblik, du tjekker. 

Prøverne skal være under grænseværdien, som er på 50 OCD %, for at blive betragtet som tilfredsstillende. En positiv prøve er dog tilladt, hvis der skal udtages 20 eller 25 blodprøver. Når der har været to prøverunder med tilfredsstillende resultat, bliver kalvene anset for at være fri for smitte. Der skal dog fortsat tages prøver af kalvene, indtil ejendommen er i niveau 1. 

Krav til salmonellaprøver på ejendomme med kvier (malkekvægsopdræt)

På ejendomme med kvier skal der udtages blodprøver 2 gange årligt i testintervaller på mindst 5 og maksimalt 7 måneder. Prøverne skal tages af kvier, der har opholdt sig på ejendommen i mindst 3 uger, mens de var over 6 måneder. 

Prøverne af kvierne kan udskydes, indtil kalvene på enten samme ejendom eller anden ejendom under bedriften, kan anses som fri for smitte med Salmonella. 

Antallet af prøver, der skal udtages, er afhængig af antallet af kvier på prøvedagen. Tabel 2 viser, hvor mange prøver der skal udtages. Prøverne skal udtages tilfældigt og repræsentativt, så der bliver udtaget prøver af kvier fra alle staldafsnit med kvier.

Tabel 2 viser, hvor mange kvier, der skal tages blodprøver af, afhængig af antallet af kvier på ejendommen på prøvedagen samt vurderingskriterier for tilfredsstillende testresultater for hvert testinterval for kvier.

Tabel 2.

Antal kvier på ejendommen Antal kvier, der skal tages blodprøve fra pr. testinterval for kvier Maksimalt antal prøver med ODC% over grænseværdien for at resultatet i testintervallet for kvier anses som tilfredsstillende
1-15 kvier 8 (dog alle kvier ved 8 eller færre kvier til stede) 0
16-30 kvier 14 0
31-50 kvier 20 1
Over 50 kvier 25 1

Prøverne skal være under grænseværdien, som er på 50 OCD %, for at blive betragtet som tilfredsstillende. En positiv prøve er dog tilladt, hvis der skal udtages 20 eller 25 blodprøver. Når der har været en prøverunde med tilfredsstillende resultat, anses kvierne for at være fri for smitte. Der skal dog forsat tages prøver af kvierne, indtil besætningen er i niveau 1. 

Blodprøver udtages på hver ejendom

Vær opmærksom på, at hvis der er flere ejendomme, skal der udtages blodprøver på hver ejendom. Antallet af blodprøver er samtidig afhængigt af antallet af dyr på den pågældende ejendom og ikke det samlede antal dyr på hele bedriften. 

På bedrifter med samdrift er det dyrenes fysiske placering, som afgør antallet af prøver det enkelte sted, og ikke det registrerede totale antal dyr. Ved samdrift er dyrene typisk registreret i et CHR-nummer, og det vil derfor ikke være muligt at se antallet af dyr på den enkelte ejendom i DMS.

Du kan til enhver tid finde besætningens salmonellaresultater i DMS. Videoen herunder viser dig hvordan.

Se videoen: Sådan finder du kvægbesætningens salmonellaresultater i DMS 

Krav til salmonellaprøver i kødkvægsbesætninger og øvrige ikke-mælkeleverende ejendomme

På ikke-mælkeleverende ejendomme, som ikke er omfattet af de to øvrige kategorier, eksempelvis kødkvægsbesætninger, skal der tages blodprøver 2 gange årligt i testintervaller på mindst 5 og maksimalt 7 måneder. 

Antallet af prøver, der skal tages, er afhængig af antallet af dyr. Tabel 3 viser, hvor mange prøver, der skal udtages. 

Tabel 3 viser, hvor mange dyr, der skal tages blodprøver af, afhængigt af antallet af dyr på ejendommen på prøvedagen samt vurderingskriterier for tilfredsstillende testresultater for hvert testinterval for øvrige ikke-mælkeleverende ejendomme.

Tabel 3.

Antal dyr på ejendommen Antal dyr, der skal tages blodprøve fra pr. testinterval for øvrige ikke-mælkeleverende ejendomme. Maksimalt antal prøver med ODC% over grænseværdien for at resultatet i testintervallet for øvrige ikke-mælkeleverende ejendomme anses som tilfredsstillende
1-15 dyr 8 (dog alle dyr ved 8 eller færre dyr til stede) 0
16-30 dyr 14 0
31-50 dyr 20 1
Over 50 dyr 25 1

Prøverne skal tages af dyr, der er over 3 måneder gamle, og som har været på ejendommen i minimum 3 uger. Prøverne skal udtages tilfældigt og repræsentativt, så der bliver udtaget prøver af dyr fra alle afsnit med dyr. 

Prøverne skal være under grænseværdien, som er på 50 OCD %, for at blive betragtet som tilfredsstillende. Dog tillades en positiv prøve, hvis der skal udtages 20 eller 25 blodprøver. Ikke-mælkeleverende ejendomme, som ikke er omfattet af reglerne om kvieejendomme eller ejendomme med slagtedyrsbesætninger, anses fri for smitte med Salmonella Dublin, når der er opnået tilfredsstillende resultater i et testinterval for øvrige ikke-mælkeleverende ejendomme.

Vil du vide mere?

Støttet af