Håndbog i risikostyring

Risiko er defineret som muligheden for økonomiske tab. Formålet med risikostyring er at minimere tab på virksomhedens aktiver, passiver og indtjening. Et godt resultat af risikostyringen forudsætter, at landmanden er motiveret og har erkendt behovet.

 

Risiko er defineret som muligheden for økonomiske tab. Formålet med risikostyring er minimere at sådanne tab på virksomhedens aktiver, passiver og indtjening. Et godt resultat af risikostyringen forudsætter, at landmanden er motiveret og har erkendt behovet. Med henblik på at klargøre de mange forudsætninger, er rådgivningen om risikostyring opdelt i 4 faser og de forskellige risici er opdelt i 5 grupper.

Et godt resultat af risikostyringen forudsætter, at landmanden er motiveret og har erkendt behovet. Tilsvarende skal konsulenten kunne afgrænse opgaven og sikre et anvendeligt resultat. Med henblik på at klargøre de mange forudsætninger, er rådgivningen om risikostyring opdelt i 4 faser:

  • Erkendelse og afgrænsning
  • Identifikation og prioritering
  • Opstilling af valg og handlinger
  • Implementering opfølgning

Den faseopdeling gælder ved såvel total risikostyring af hele bedriften og en mere partiel betragtning, hvor eksempelvis en stor staldinvestering skal vurderes.

De risici, der kan være relevante at afdække på en landbrugsbedrift kan være

  • Finansielle (rente og valuta)
  • Menneskelige (sygdom og ulykke)
  • Afsætning og indkøb (priser, kvalitet, forsyningssikkerhed)
  • Produktion (vejr, sygdomme, teknologi)
  • Institutionelle (erstatningsansvar, lovgivning, image, skat)

Du kan downloade Håndbog i risikostyring.