Natur og vandmiljø, Kvæg, Planter, Økonomi og ledelse

Fakta og gode råd om udtagning af landbrugsjorder

Ifølge Landbrugsaftalen skal der i Danmark vådgøres 55.500 ha og ekstensiveres 38.000 ha med randarealer. Det er dog landbrugets ambition at tage 100.000 ha lavbundsjord/kulstofrig landbrugsjord ud af drift i Danmark.

Nyhed

20. september 2022

 Opdateret 14. december 2022

I brochuren ”Fakta og gode råd. Udtagning af landbrugsjorder” er der fokus på Kvælstof- og fosfor vådområder, Lavbundsprojekter samt projekter med Klima-Lavbund. Brochuren forklarer kort de elementer der indgår i udtagningen. Landbrugsstyrelsen har oprettet websiden www.udtagning.dk

Der er en del ting, som endnu ikke er helt afklaret, bl.a. Eksakte engangskompensationer i vådområde- og lavbundsprojekter ved landbrugsstyrelsen, regler om ammoniakfølsom natur i relation til lavbundsprojekter, erstatninger i §3 arealer og hvordan CAP-reformen vil fungere sammen med landbrugsordningerne. Det må forventes, at der i løbet af 2023/2024 foreligger afklaringer. 
Der er nedsat en Task force og en ekspertgruppe i indsatsen.

Du kan som jordejer roligt gå ind i ejendomsmæssige- og tekniske forundersøgelser. Alt er baseret på frivillighed og der gennemføres ikke projekter inden alle har underskrevet i det udvalgte projektområde.

Hør podcast om landbrugsrådgiverens rolle for en ideel udtagningsproces

Vil du vide mere?

Støttet af