Natur og vandmiljø, Kvæg, Planter, Økonomi og ledelse

Fakta og gode råd om udtagning af landbrugsjorder

Ifølge Landbrugsaftalen skal der i Danmark vådgøres 55.500 ha og ekstensiveres 38.000 ha med randarealer. Det er dog landbrugets ambition at tage 100.000 ha lavbundsjord/kulstofrig landbrugsjord ud af drift i Danmark.

Nyhed

20. september 2022

 Opdateret 15. november 2023

I brochuren ”Fakta og gode råd. Udtagning af landbrugsjorder” er der fokus på Kvælstof- og fosfor vådområder, Lavbundsprojekter samt projekter med Klima-Lavbund. Brochuren forklarer de elementer der indgår i udtagningen. Du kan også læse den kortere udgave, som kan hentes eller læses her: 
Pixiebog: Kort og godt om udtagning af landbrugsjord.

Du kan som jordejer roligt gå ind i ejendomsmæssige- og tekniske forundersøgelser. Alt er baseret på frivillighed og der gennemføres ikke projekter inden alle har underskrevet i det udvalgte projektområde.

Landbrugsstyrelsen har oprettet websiden www.udtagning.dk.

Skærmbillede af forsiden på brochuren ”Fakta og gode råd. Udtagning af landbrugsjorder”

Brochuren ”Fakta og gode råd. Udtagning af landbrugsjorder” forklarer de elementer der indgår i udtagningen

Vil du vide mere?

Støttet af