Planter

Registreringsnet for bygfluer i vinterhvede i 2023

Der er fortsat kun fundet få bygfluer på limpladerne.

Analyse

12. september 2023

 Opdateret 17. oktober 2023

Forekomsten af bygfluer i vinterhvede følges i år i planteavlskonsulenternes registreringsnet i ca. 25 marker. Efter såning sættes der 2 orange limplader op i markerne, og antal bygfluer på limpladerne optælles ugentlig straks fra fremspiring og til og med uge 42 (16.-17. oktober).  

Uge 42

Der findes ikke nogen bekæmpelsestærskel, der er relateret til fangster på orange limplader, men flyvningen følges alligevel i et registreringsnet i efteråret 2023 for at få øget viden om bygfluer i vintersæd. Bygfluer er et problem i forårssået vårhvede, men er også et stigende problem i vintersæd.

Det er meget vigtigt, at limpladerne aflæses første gang i 1-bladstadiet. Det skyldes, at evt. bekæmpelse skal udføres i 1-2 bladstadiet for at have effekt, mens en bekæmpelse blot en uge senere er næsten uden effekt. Evt. bekæmpelse anbefales kun på ejendomme med kraftigere angreb i vintersæd i 2023. Lamdex har en mindre anvendelse til brug i st. 11-12 (1-2 bladstadiet) mod bygfluer i vintersæd. 

Der er denne uge indberetninger fra 23 marker, se tabel 1. Markerne er i vækststadie 13-24. Markerne er sået 2.-18. september. Der er fundet bygfluer på limpladerne i 3 af de 23 marker, men fortsat med relativ lave fangster nemlig 0,5-7,0 bygfluer i gennemsnit pr. limplade pr. uge. 

Som det fremgår, er der i enkelte marker behandlet med Lamdex. Limpladerne står her i et ubehandlet område ligesom i de øvrige marker.

Dette var sidste registrering i år. Vi takker for indberetningerne.

Tabel 1. Forekomst af bygfluer på orange limplader i vinterhvede, gennemsnit af fangster på 2 orange limplader er vist.

Lokalitet Uge Såtidspunkt
37 38 39 40 41 42
Nordjylland
Dollerup             
0 5,5 4,5 15/09-2023
Fjelsted             
0,5 0 0 0 0 02/09-2023
Oppelstrup             
0 0 0 04/09-2023
Poulstrup Vrå       0     06/09-2023
Sdr. Onsild             
1 0 0 0 0 06/09-2023
Skjellerup             
0 0 0 0 0 03/09-2023
Storevorde             
0 0,5 0,5 0 05/09-2023
Thisted
0 0 0 0 0 09/09-2023
Veddum
0 0 12 14/09-2023
Vestjylland
Aulum 0 0 1 0 0 0 09/09-2023
Holstebro 0 0 5,5 0 0 0 07/09-2023
Østjylland og Djursland
Foldby Mark             
0 0 0 07/09-2023
Gjern       0  0  0 07/09-2023
Grundvad             
5,5 1 0 0 06/09-2023
Hastrup             
0,5 0 0 1 0 06/09-2023
Korning     0 0  0  0 14/09-2023 
Nimtofte 090602424-002     0 0,5  0  0 18/09-2023
Rosmus 090602424-001     0,5  1  0  0,5 14/09-2023
Soleskov     0 0  0  0 14/09-2023
Stampen 0 0 0 0 0 1 07/09-2023
Trustrup             
0 0 0 0 7 14/09-2023
Udbyhøjvej       0  
15/09-2023
Sydøstjylland
Glasv 0 0 0 0 08/09-2023
Køreteknisk              0 0 1 0 05/09-2023
Fyn
Ladegård   0 0,5 0 0 0 09/09-2023
Ringe   0 0 1 0 0 06/09-2023
Midt- og Nordsjælland
Fårevejle   2 0 0 0 0 10/09-2023
Tuse Næse     0 0 0 0 16/09-2023

Vil du vide mere?

Støttet af

  • Logo for Udviklingspuljen for Plantesektoren