Kvæg

Værd at vide om kvægsygdommen brucellose eller smitsom kalvekastning

Brucellose - eller smitsom kalvekastning - hører til blandt de smitsomme sygdomme hos kvæg.

Brucellose har været udryddet i Danmark siden 1962. Men enhver mistanke om sygdommen skal anmeldes.

Symptomer på brucellose

Ved smitsom kalvekastning vil man se flere kreaturer, som kaster (aborterer) i løbet af en kort periode efterfulgt af gulligt eller rød-gråligt flåd fra skeden. Hos tyre forekommer betændelsesagtige forandringer i testikler, bitestikler, indre kønsorganer eller sæd.
Sygdommen skyldes brucellabakterien. Da sygdommen let kan overføres til mennesker, skal aborterede fostre og fosterhinder håndteres særdeles varsomt.

Brucellose kan smitte til mennesker

Smitsom kalvekastning kan angribe andre dyrearter, herunder mennesker (betegnes derfor som en zoonose). Derfor kan kontakt med smittede dyr udgøre en betydelig sundhedsmæssig risiko for mennesker og andre dyr.
Også mælken kan indeholde brucella-bakterier. Derfor må landmanden og andre ikke drikke den rå mælk.
Det betyder også, at der er smitterisiko for både landmanden og medarbejdere ved at færdes i stalden, hvorfor der skal holdes en god hygiejne og anvendes desinfektionsmidler.

Besætningen er smittet med brucellose - hvad sker der?

Mistænkt/Smittet

Besætningen bliver sat under offentligt tilsyn. Det betyder blandt andet, at:

  • dyr ikke kan flyttes ind eller ud af besætningen.
  • mælk fra køer, mistænkt for at være smittet med brucellose, tilbageholdes på ejendommen eller behandles efter Fødevarestyrelsens anvisning
  • mælk skal afhentes sidst på ruten
  • der må kun gå dyr på græs efter aftale med Fødevarestyrelsen. Dyr, der skal slagtes i perioden, hvor besætningen er lukket, skal have tilladelse (passérseddel) i hvert enkelt tilfælde.

Smitten kan være ført ind i besætningen ved indkøb af dyr, hvorfor de seneste handler skal oplyses. Alle personer, der kommer i kontakt med besætningen, skal desuden orienteres om såvel mistanke som smitte.

Sanering for brucellose i kvægbesætningen

Hele besætningen vil blive undersøgt, og alle smittede dyr vil blive slagtet.Der kan tidligst sættes en ny besætning ind 30 dage efter rengøring og desinfektion.

Kreaturer og andre dyr, der er modtagelige for brucellose, må tidligst indsættes på græsgange og andre arealer, der har været benyttet til den bortsanerede kvægbesætning, 1 år efter sanering af smittet besætning.

Det er særdeles vigtigt at undgå smitte med sygdommen til landmanden, dennes familie og medarbejder, så god hygiejne er afgørende nødvendig.

Der foretages smitteopsporing i lokalområdet. Her har besætningsejer pligt til at oplyse om eventuelle kontaktbesætninger, som herefter undersøges.

Erstatning ved sanering for brucellose

Der gives fuld kompensation for de slagtede dyr og produktionstabet.

Besætningsejeren er berettiget til erstatning for tab af besætning og produktion. SEGES Kvæg administrerer Kvægerstatningsordningen.

Kontakt

Under et sådant forløb er det vigtigt at kunne få støtte og hjælp til praktiske ting. Kontakt gerne SEGES’ veterinære beredskab for Kvæg. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Vil du vide mere?

Støttet af