Jura, Økonomi og ledelse

EU-direktiv om passende mindstelønninger

Danmark har anlagt annullationssøgsmål mod mindstelønsdirektivet. Direktivet skal bidrage til at opnå bedre arbejds- og levevilkår for arbejdstagere i EU og skal være implementeret senest den 15. november 2024.

EU-direktivet om passende mindstelønninger skal være med til at sikre, at alle arbejdstagere i unionen har ret til en rimelig løn, som er tilstrækkelig til at sikre en anstændig levestandard. EU vedtog direktivet om passende mindstelønninger i oktober 2022, og det skal være implementeret senest den 15. november 2024. 

Med direktivet fastlægger EU en ramme for:

  • Fastsættelse af passende mindstelønninger 
  • Arbejdstageres adgang til beskyttelse af mindstelønninger i form af lønninger fastsat ved kollektiv overenskomst eller en lovbestemt mindsteløn.

I Danmark er der ikke fastsat en mindsteløn ved lov, og det ændrer direktivet ikke på. Det fremgår direkte af direktivet, at det ikke medfører en forpligtelse for de medlemsstater, hvor lønfastsættelsen udelukkende sikres via kollektive overenskomster, til at indføre en lovbestemt mindsteløn, eller til at gøre de kollektive overenskomster alment gældende. 

I Danmark vil eventuelle mindstelønninger derfor fortsat blive fastsat i kollektive overenskomster. Det bemærkes dog, at hensigten med direktivet blandt andet er, at medlemsstater, hvor minimumslønninger fastsættes via kollektive overenskomster, skal øge den kollektive overenskomstdækning, så flest muligt dækkes af mindstelønninger. 

Direktivet har mødt stor kritik fra Danmark, som stemte nej til vedtagelsen af direktivet. På denne baggrund anlagde regeringen den 18. januar 2023 et søgsmål mod Europa-Parlamentet og Rådet med påstand om annullation af mindstelønsdirektivet. Direktivet påvirker på nuværende tidspunkt ikke Danmark, men regeringen anser det som et principielt spørgsmål, at EU ikke skal blande sig i lønfastsættelsen i medlemslandene. 

Beskæftigelsesministeren har udtalt følgende: 

”Det er vigtigt at holde fast i, at direktivet ikke pålægger Danmark at indføre mindsteløn. Men på trods af det, så er der tale om lovgivning uden fortilfælde, hvilket gør det til en helt principiel sag. Vi insisterer på, at løndannelsen skal ske i Danmark og ikke i EU. Regeringen har derfor besluttet, at EU-Domstolen skal vurdere sagen.”

Kilde: Regeringen har anlagt annullationssøgsmål mod mindstelønsdirektivet (bm.dk)

Se direktivet her: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2041 af 19. oktober 2022

Vil du vide mere?