Bedre slagteresultat med Montbeliarde- og Fleckviehkrydsninger – end med Holstein

Tyrekalve, hvis fædre er Montbeliarde eller Fleckvieh, opnår højere afregning end rene Holsteintyrekalve. Det giver øget gevinst til både mælke- og slagtekalveproducent.

   

SEGES har undersøgt forskellen i indtjening mellem renracede Holstein tyrekalve og tyrekalve af Montbeliarde × Holstein (MON × HOL) eller Fleckvieh × Holstein (FLE × HOL). Resultatet af undersøgelsen viser bl.a., at den daglige tilvækst for MON × HOL og FLE × HOL er hhv. 60 og 100 gram pr. dag højere end for Holsteinkalvene, mens foderdagene er 297 for Holstein, 294 for MON × HOL og kun 291 for FLE × HOL. Foderforbruget er beregnet ud fra tabelværdier.

Det forventes, at krydsningerne har en smule bedre fodereffektivitet end Holstein. Det vil sige, at krydsningerne vokser hurtigere og er slagteklar på færre foderdage end for Holstein. Samtidig er klassificeringen også væsentligt højere. Mens slagteprocenten for Holsteintyrekalve er på 50 pct., ligger eksempelvis MON × HOL og FLE × HOL krydsningerne på 51,3 pct. og 52,0 pct., altså 1,3-2 pct. højere. Krydsningerne – giver plus på bundlinjen.

Øget gevinst for både mælke- og slagtekalveproducent

Den ekstra produktionsøkonomiske gevinst er 466 kr. for en MON x HOL tyrekalv og 678 kr. for en FLE x HOL, når foderomkostningerne er trukket fra. I dag betaler slagtekalveproducenten ofte en merpris på 300 kr. ved køb af krydsningskalve. Såfremt gevinsten deles ligeligt, skal han altså betale ca. 250 og 350 kr. ekstra for hhv. en MON- og en FLE-krydsningskalv.
 

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 6, 2017.