Grise, Økonomi og ledelse

Grundlag for den beregnede smågrisenotering – juni 2024

Rapport

20. juni 2024

 Opdateret 01. juli 2024

Resumé

Notat 2409: Den beregnede Smågrisenotering beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgifter for henholdsvis smågrise- og slagtegriseproducenten. Underskud og overskud deles ligeligt mellem producenterne.

Den beregnede Smågrisenotering beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgifter for en konventionel smågrise- og slagtegriseproduktion. Indtægterne kommer ved salg af slagtegrise og søer baseret på Danish Crowns notering, som reguleres for forskellige fradrag og tillæg samt efterbetaling. Smågriseprisen er dermed baseret på den gennemsnitlige, afregnede pris for almindelige slagtegrise. 

Omkostningerne består af stykomkostninger samt kontante kapacitets- og finansieringsomkostninger. Ud fra de samlede indtægter og udgifter kommer der et resultat på bundlinjen, som fordeles mellem smågrise- og slagtegriseproducenten. Det er forholdet mellem de finansielle omkostninger ved at producere henholdsvis en smågris og en slagtegris, der anvendes til at fordele under- og overskud mellem smågrise- og slagtegriseproducenten.

Formålet er at sikre samme afkast af den investerede kapital i produktionsapparatet for smågrise- og slagtegriseproducenten.

Vil du vide mere?

Støttet af