Grise, Økonomi og ledelse

Strukturudvikling i dansk griseproduktion 2022

Resumé

Notat 2308: Antallet af grisebedrifter faldt i løbet af 2021, så der i starten af 2022 var 2.336 mod 2.360 i starten af året før, svarende til et fald på 1 %. Metoden til at definere om et CVR-nummer har en stor nok griseproduktion til at blive medregnet blevet udvidet i 2021, så den også medtager slagtedata fra 2021. Antal CVR-numre som var rene slagtegrisebedrifter steg med 12 %, men CVR-numre med søer faldt 11 % for integrerede bedrifter, mens sobedrifter faldt med 13 %. 

Antallet af bedrifter i Danmark forventes fortsat at falde frem mod 2031, hvor der forventes ca. 1.250 grisebedrifter i Danmark. Over den kommende 10-årige periode forventes der altså at forsvinde ca. 900 grisebedrifter.

Vil du vide mere?

Støttet af