Natur og vandmiljø

Ny brugervenlig manual til naturen på landbrugsbedriften

Hent inspiration til at passe bedre på naturværdierne på din bedrift, og få nye idéer til hvad du kan gøre for at fremme biodiversiteten.

Der er masser af muligheder for at forbedre levevilkårene for de vilde dyr, planter og svampe rundt omkring på bedriften. Ofte handler det faktisk om at man skal gøre mindre og lade naturen udfolde sig. Med denne nye manual får du et overblik over bedriftens naturværdier og råd til hvordan du prioriterer og implementerer konkrete tiltag der kan bruges direkte på bedriften, i naturen og omkring marken for at hjælpe landets biodiversitet.

Vil du vide mere?

Emneord