Grise

Betændelses- og smertelindring af søer før faring har ikke effekt på andelen af dødfødte grise

Resumé

Meddelelse 1254: Tildeling af 5 ml af det betændelses- og smertedæmpende produkt Meloxidyl til søer før faring kunne ikke reducere andelen af dødfødte grise pr. kuld.

Det var forventet, at antallet af dødfødte grise kunne reduceres med 0,2 grise ved at tildele Meloxidyl inden faring for at dæmpe inflammation (betændelse) hos soen og gøre den mere fit til at klare en faring; både direkte via færre symptomer som følge af mindre inflammation, men også indirekte, ved at soen vil æde og drikke mere, når hun ikke er tynget af en inflammation.

Afprøvningen viste, at frekvensen af dødfødte grise steg med soens kuldnummer. 1. kuldssøer og 2.-3. kuldssøer havde samme frekvens af dødfødte grise ved samme kuldstørrelse. Ældre søer (4. kuldssøer/ældre søer) havde cirka 5 % flere dødfødte grise end yngre søer; dette uanset kuldstørrelse. 

Det ses, at for alle kuldnumre var der samme andel dødfødte grise pr. kuld indtil en kuldstørrelse på cirka 20 grise. Når kuldstørrelsen var større end cirka 20 grise pr. kuld, steg andelen af dødfødte grise lineært for alle kuldnumre.

Andelen af kuld med flere end 10 % dødfødte grise steg med soens alder. Således var andelen cirka 20 % for 1. kuldssøer; cirka 30 % for 2. og 3. kuldssøer og cirka 55 % for søer ældre end 3. kuld.

Søerne i forsøgsgruppen blev behandlet med Meloxidyl maksimalt to gange inden forventet faring. Første behandling var to døgn før forventet faring. Havde soen ikke faret indenfor de første 24 timer efter første behandling, blev den genbehandlet. Hvis søer i forsøgsgruppen farede før første behandling med Meloxidyl, udgik de af afprøvningen. 

Der indgik i alt 8.029 søer fordelt på fem besætninger i afprøvningen.

Hovedkonklusion

Tildeling af Meloxidyl til søer før faring reducerede ikke andelen af dødfødte grise pr. kuld. Andelen af kuld med flere end 10 % dødfødte grise steg med soens alder. I kuld med mere end cirka 20 grise steg andelen af dødfødte grise lineært for alle kuldnumre.

Vil du vide mere?

Støttet af