Cikader på limplade

Planter

Registreringsnet for cikader i kartofler i 2023

Registreringsnettet for cikader i kartofler anvendes til at fastlægge første og anden behandlinger af henholdsvis de flyvende cikader og cikadenymfer. 

Analyse

23. maj 2023

 Opdateret 31. maj 2023

Der opsættes gule limplader i et større antal brugsmarker med stivelseskartofler. Fangsten af de voksne flyvende cikader aflæses på limpladerne. Senere opgøres antallet af cikadenymfer på de nederste blade. Resultaterne vises ugentligt her på Landbrugsinfo.

Cikader i kartofler

Uge 22 

Der blev opsat gule limplader i uge 20, og 2. aflæsning er foretaget.

Efter en uge 20 med relativ høj indflyvning er det gennemsnitlige antal cikader på limpladerne faldet i den forløbne uge 21. Der er konstateret cikader på alle 23 lokaliteter (op til 307 i gennemsnit pr. limplade). Evt. bekæmpelse er tidligst aktuel 2-3 uger efter begyndende indflyvning, forudsat at der er tilstrækkelig med bladmasse. Indflyvning er i de tidligst fremspirede marker således sket i uge 20. Til bekæmpelse senere anbefales 0,15 kg Mospilan.

Voksne cikader på limplader og nymfer på blade i 2020-2023

Figur 1. Den gennemsnitlige forekomst af voksne vingede cikader og cikadenymfer i afgrøde i perioden 2020-2023

Forekomst af voksne vingede cikader på 16 lokaliteter i 2023.

Figur 2. Forekomst af voksne vingede cikader indtil nu i 2023.

Uge 21

Der blev opsat gule limplader i den forløbne uge 20, og de første aflæsninger er foretaget.

Der har i den forløbne uge været en del indflyvning af cikader. Der er konstateret cikader på 14 af 16 lokaliteter (op til 500 i gennemsnit pr. limplade). Dette er igen tidligt, og evt. bekæmpelse er tidligst aktuel 3-4 uger efter begyndende indflyvning forudsat at der er tilstrækkelig med bladmasse. Indflyvning er i de tidligst fremspirede marker således sket i uge 20. Til bekæmpelse senere anbefales 0,15 kg Mospilan.

Vil du vide mere?