Grise, Økonomi og ledelse

Brancheanalyse for produktivitet i besætninger opdrættet uden antibiotika - 2021

Resumé 

Notat 2215: Analysen viste, at produktiviteten i OUA-besætninger (opdrættet uden antibiotika) var på niveau med Landsgennemsnit for produktivitet i produktionen af grise i 2021. Der blev på tværs af 10 OUA-besætninger i gennemsnit fravænnet 33,4 grise pr. årsso. 

På tværs af ni besætninger med smågrise opnåede man en gennemsnitlig daglig tilvækst på 451 gram pr. dag fra 7-30 kg og en daglig tilvækst hos slagtegrise på gennemsnitligt 1.000 gram pr. dag for de 20 OUA-besætninger med denne produktionsform. Estimaterne for produktiviteten var dog behæftet med usikkerhed, da antallet af besætninger var lavt.

Hovedkonklusion

I 2021 viste brancheanalysen for OUA-besætninger i Danmark en produktivitet på niveau med en gennemsnitlig dansk besætning.

Vil du vide mere?

Støttet af