Natur og vandmiljø, Planter

Tegnefilm fortæller om multifunktionel jordfordeling

Niels er træt af vandlidende marker. Han kontakter sin rådgivningsvirksomhed og sætter dermed skub i et større projekt på egnen. Se tegnefilmen og bliver klogere på om multifunktionel jordfordeling er noget for dig.

Det kan godt være svært at få styr på, hvad multifunktionel jordfordeling er for noget. Derfor har SEGES produceret en lille tegnefilm, som fortæller om processen fra de første tanker til et gennemført projekt.

Skønt filmen er kort, er processen i den virkelige verden ofte lang. Det handler om at samtænke landbrugsproduktionen med for eksempel klimatilpasning, et rent vandmiljø eller friluftsliv. Der er mange parter, som skal høres og mange brikker, som skal passe sammen.

Netop nu gøres der erfaringer i fem projektområder i Danmark, hvor SEGES og lokale rådgivere udvikler modeller for, hvordan processerne bedst kan køre.

Læs mere om multifunktionel jordfordeling

Vil du vide mere?

Støttet af