Ejerskifte af hest

Pr. 1. januar 2010 blev det lovpligtigt at registrere ejerskifte på heste.

Det er købers ansvar, at omregistreringen finder sted og fristen er 30 dage fra handlens indgåelse.

Ud over den rent lovpligtige del, anvendes ejeroplysningerne også i forbindelse med f.eks. tilmeldelse til kåringer og kommunikation i forbindelse med reproduktion, lige som Dansk Ride Forbund kræver opdateret ejerregistrering i forbindelse med registrering af konkurrenceheste.

Sådan opdateres ejerforhold:

Heste med pas/stamtavle udstedt af SEGES Heste (dog ikke islændere):
a) Hvor hestepas ikke er udstedt:
Indsendelse af sælgererklæring underskrevet af køber og sælger, sammen med den originale stamtavle OG en besigtigelse fra dyrlægen til udstedelse af hestepas.

b) Hvor hestepas er udstedt:
Indsendelse af originalt ejercertifikat med sælgers underskrift. Såfremt sælger ikke har underskrevet på certifikatet, vedlægges en sælgererklæring eller kopi af købekontrakt, underskrevet af køber og sælger. Originalt ejercertifikat skal altid indsendes ved ejerskifte.

Der forudbetales for ejerskifte samt eventuel pasudstedelse på netbutikken.seges.dk

Islændere, ox-arabere, travheste og galopheste ejerskiftes hos de respektive avlsforbund. Hvis hesten starter stævner under DRF eller indgår i avlen i forbund, der stambogsfører hos SEGES Heste, sendes dokumentation for ejerskiftet efterfølgende hertil. Registreringen sker uden beregning.

For heste med udenlandske pas/stamtavler kan ejerforhold opdateres på to måder:
a) Hesten ejerskiftes hos SEGES Heste: De originale papirer indsendes sammen med dokumentation for ejerskab. Der udskrives en bekræftelse på de registrerede ejerforhold, der returneres sammen med de originale papirer. Der forudbetales for ejerskiftet på netbutikken.seges.dk hvor den aktuelle pris også kan ses.

b) Hesten ejerskiftes hos det forbund i udlandet, der har udstedt hestens papirer. Herefter fremsendes dokumentation for ejerskiftet (kopi af de relevante sider i pas/ejercertifikat) til SEGES Heste, som opdaterer hestedatabasen. Opdateringen sker uden beregning.

Betaling for ejerskifte:

  1. Der forudbetales for ejerskifte. Der betales med Dankort/MasterCard
     
  2. Efter betalingen er godkendt, vil du modtage en faktura/kvittering sammen med et værdibevis på e-mail.
     
  3. Ejercertifikatet sendes til SEGES Heste sammen med det udprintede værdibevis.