Natur og vandmiljø

Viden om naturtiltag i landbruget - fra biodiversitetseffekter til økonomi, praktik og regler for naturforvaltning med græssende dyr

Nyttig viden til lodsejere og landmænd, der viser interesse for natur, biodiversitet og naturpleje. Her er faktaark med information om naturværdi og gavnlige indsatser for biodiversiteten. Råd om at bevare og udvikle eksisterende naturværdier og om effekter, økonomi og regler for naturpleje.

Viden består af en lang række faktaark i et pænt printvenligt design. Det er hensigten, at faktaarkene kan fungere som en slags ”starthjælpspakke”, der kan inspirere og hjælpe landmænd, dyreholdere, kommuner, rådgivere, konsulenter og andre med interesse og ansvar for natur. 
Læs også artiklen Giv bierne en hånd, der præsenterer baggrunden for nogle af fakatarkene og meld dig som bivenlig landmand.

Vil du vide mere?

Støttet af