Økologi, Grise

Lokalt produceret foder til drægtige økologiske søer

Foderstrategier til vinterfodring af drægtige søer baseret på lokalt foder og restprodukter.

Fodringsstrategierne, der beskrives her, er en del af et koncept, hvor:

  • Søerne fodres 100% lokalt
  • Der indgår restprodukter i foderet
  • Proteinniveauet i foderet holdes så lavt som muligt
  • Søerne tildeles et minimum af kraftfoder i vinterperioden

På baggrund af fodringsstrategierne vurderes det, at der er gode muligheder for at bruge meget grovfoder og at inddrage restprodukter i foderet til drægtige søer uden at gå på kompromis med søernes produktivitet og sundhed. Fodringsstrategierne er udviklet af Vestjyllands Andel og Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Foderblanding og grovfoder

Foderblandingen, som er angivet i Tabel 1, og en af 2 forskellige typer grovfoder indgår i begge fodringsstrategier. Foderblandingen indeholder 1 FE per kg, 75 g/FE fordøjelig råprotein og 2,35 g/FE fordøjeligt lysin. I foderblandingen indgår frisk mask fra ølproduktionen som et restprodukt.

Tabel 1 viser fordeling i foderblandingens indehold af restprodukt: frisk mask fra et ølbryggeri, samt lokalt dyrkede kornråvarer.

Tabel 1

Foderblanding 1
Foderkomponent % i blanding
Hvede 57
Rug 20
Frisk mask 12,5
Byg 7,5
Havre 0
Mineraler, Ca og P 3
Total 100

Græsensilage (foderstrategi 1) eller kløvergræspulp (foderstrategi 2) udgør det grovfoder, som søerne tildeles i drægtighedsperioden. Kløvergræspulp er et restprodukt fra produktionen af grøntprotein, så de søer, der fodres efter strategi 2 tildeles to typer af restprodukter.

Fodermængde og energiniveau i fodringsstrategierne

Energiniveauet ved begge fodringsstrategier ligger på et fornuftigt niveau sammenlignet med anbefalingerne fra SEGES (normen). Søerne fodres som vist i figur 1 igennem drægtighedsperioden.

Figur 1 De to foderstrategier sat i forhold til drægtighedsnormerne fra SEGES konventionel

Figur 1. De to foderstrategier sat i forhold til drægtighedsnormerne fra SEGES konventionel

Foderoptaget er i strategierne sat til at være konstant igennem drægtigheden for begge strategier (tabel 2). For strategi 2 er det vurderet, at søerne spiser 0,5 kg grovfoder mindre om dagen, end søerne på strategi 1, da tørstofindholdet er noget højere i græspulp end i græsensilage. 

For begge strategier er sigtet imod at ramme normen for energi til drægtige søer:

  • 3,5 FE i første periode af drægtigheden 
  • 2,2 FE i den mellemste periode 
  • 3,5 FE i den sidste periode 

Viden om drægtige søers behov for råprotein og lysin er mangelfuldt, men nyere undersøgelser viser, at niveauet formodentlig liggere lavere end, hvad der fodres med i praksis. Derfor vurderes det, at lysin-niveauet i de to fodringsstrategier ikke vil være en begrænsende faktor.   

Tabel 2 viser information om niveau af tildelte foderenheder (FEso) og tildelt lysin ved de to foderstrategier. Oplysningerne er givet for dag 0-29, 30-83, og 84-112 i drægtigheden.

Tabel 2

Dag i drægtighed
0-29 30-83 84-112
Foderstrategi 1 (Græsensilage)
Totalt foder (kg/so/dag) 6,5 6,5 6,5
Foderblanding (kg/so/dag) 2,5 0,75 2,5
Grovfoder (kg/so/dag) 4 5,75 4
Total FE/dag 3,5 2,1875 3,5
Total ford. lysin (g/dag) 9,995 7,685 9,995
Foderstrategi 2 (Græspulp)
Totalt foder (kg/so/dag) 6 6 6
Foderblanding (kg/so/dag) 3 1,5 3
Grovfoder (kg/so/dag) 3 4,5 3
Total FE/dag 3,81 2,715 3,81
Total ford. lysin (g/dag) 9,45 7,125 9,45

Forfattere: Kristian Knage-Drangsfeldt, Vestjyllands Andel og Sarah-Lina Aagaard Schild, Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Vil du vide mere?