Elevkontrakter

Ved elever anvendes uddannelsesaftalen.

Se under ”Ansættelsesforhold”.