Kvæg

Systematisk krydsning af malkekvæg øger indtjeningen

Der er penge at hente ved systematisk krydsning. Det viser resultater fra SimHerd Crossbred. Der er et plus på bundlinjen uanset krydsningssystem og racevalg. Indregnes de sparede arbejdsomkostninger ved færre kvier, stiger gevinsten pr. årsko endnu mere

Med en udskrift fra SimHerd Crossbred får du en unik mulighed for at se tekniske og økonomiske effekter af forskellige krydsningsscenarier. Det kan give dig svaret på hvilken race eller krydsningssystem, der passer bedst til dine forudsætninger. Udskriften viser forskellen i produktion, reproduktion, sygdomme og økonomi i forhold til udgangspunktet.

Vi har lavet 4 standardscenarier, som viser effekten af forskellige krydsningssystemer under typiske danske produktionsforudsætninger. Der er resultater for både høj og gennemsnitligt management samt med og uden brug af kønssorteret sæd. Du har dermed mulighed for at se resultater for en besætning, der ligner din egen. I nedenstående tabel er resultaterne vist for et af scenarierne – en gennemsnitlig Holstein besætning med 200 årskøer, hvor der anvendes kønssorteret sæd.

Krydsningssystem DB pr. årsko +Sparede arbejdsomkostninger
HOL × RDM
Zig-Zag +700 +900
HOL × RDM × JER
Rotation +300 +600
Kombi-Kryds +200 +500
HOL × RDM × MON
Rotation +800 +1000
Kombi-Kryds +400 +700

DB pr. årsko og sparede arbejdsomkostninger i forhold til en renracet Holstein besætning

Der er et øget DB for alle krydsningssystemer uanset hvilke race, der anvendes. Der er størst gevinst ved Zig-Zag og rotationskrydsning, fordi hele besætning krydses i disse systemer. Ved krydsning øges besætningens holdbarhed, og der skal derfor bruges færre kvier. De sparede arbejdsomkostninger fra færre kvier betyder, at der kan lægges godt et par hundrede kr. oveni DB pr. årsko. Anvendes Jersey som tredje race, er DB pr. årsko lidt lavere, da der er lavere slagteindtægter fra køer og kvier i forhold til renracet Holstein.

Vil du vide mere?