Kvæg

Antal aktive dyr pr. kvægrace

42 forskellige kvægracer er repræsenteret i danske kvægbesætninger

Analyse

18. januar 2020

 Opdateret 07. januar 2021

Der er registreret levende dyr af 42 forskellige malke- og kødkvæg racer i Danmark pr. 1/2-2020.

I nedenstående tabel er vist antallet af levende dyr på Kvægdatabasen, som er registreret aktive i besætninger pr. hhv. 1/2/20, 1/1/19, 1/1/18, 1/1/17 og 3/2/16 opgjort på ekstern race.

Race Levende dyr registreret pr.:
1/1-21  1/2-20 1/1-19 1/1-18 1/1-17 3/2-16
Rød Dansk Malkerace  66.745
67.173 70.318 74.344 78.775 84.486
Dansk Holstein  842.763 844.050 868.121 892.745 888.146 904.045
Dansk Jersey  152.107 145.078 142.300 139.446 140.203 142.179
Dansk Rødbroget Kvæg
 1.157 1.384 1.736 2.247 12.651 13.184
Finsk Ayrshire  5 23 91 184 293 377
Norsk Rødt Fe  3 3 4 3 5 6
Fleckvieh  26 23 20 22 14 6
Islandsk Kvæg  9 7 9 17 16 16
Agersø Kvæg  150 140 159 184 226 187
Jysk Kvæg  1.076 1.060 995 1001 958 895
Brown Swiss  1 1 0 1 0 0
Litauisk Rød  0 0 1 1 0 0
Finncattle  2 0 5 3 0 0
Simmental  15.183 16.018 16.945 18.095 18.974 19.490
Pinzgauer  125 120 118 126 140 129
Org. Schweizisk Brunkvæg  39 38 37 34 37 42
Grauvieh  818 782 825 876 884 863
Highland Cattle  9,745 9.558 9.665 9.962 10.112 9.920
Dexter  5.011 4.856 4.848 4.725 4.497 4.289
Salers  336 358 408 428 412 361
Aberdeen Angus  15.018 14.841 14.698 14.530 14.635 14.525
Galloway  13.746 13.293 12.712 11.877 10.867 10.034
Ungarsk Steppekvæg  0 0 13 14 16 17
Hinterwälder  103 97 87 89 85 75
Hereford  25.847 26.041 26.970 27.836 28.513 29.041
Texas Longhorn  42 49 36 37 32 24
Welsh Black  390 380 327 276 240 219
White Park Cattle  3 2 8 7 6 5
Piemontese  348 380 417 406 376 415
Blonde d’Aquitaine  1.962 2.080 2.215 2.502 2.826 2.943
Dansk Korthorn  793 805 758 712 701 634
Dansk Charolais  7.453 7.818 8.511 9.440 9.998 10.584
Watussi  3 3 3 3 3 6
Limousine  32.028 33.682 36.016 38.482 40.419 41.530
Wagyu  438 354 288 218 168 148
Dansk Blåkvæg  583 566 538 539 557 534
Sayaguesa  0 1 1 1 1 1
Murray Grey  261 207 150 100 64 40
Bison Okser  611 664 729 839 893 862
Bøfler  54 55 51 46 24 29
Zebu  48 43 35 41 33 31
Yakokser  3 7 7 18 14 17
Gamle kvægracer  1 1 1 0 0 0
Brahman  9 9 11 10 7 4
Aubrac  2 2 2 0 0 0
Krydsninger og ukendt race  302.488 302.217 305.829 301.338 282.449 269.976
Total  1.497.535 1.494.269 1.527.018 1.553.805 1.549.270 1.562.170

Emneord

Vil du vide mere?