Kvæg

Antal aktive dyr pr. kvægrace

42 forskellige kvægracer er repræsenteret i danske kvægbesætninger.

Analyse

18. januar 2020

 Opdateret 11. april 2023

Der er registreret levende dyr af 42 forskellige malke- og kødkvæg racer i Danmark pr. 1/4-2023.

I nedenstående tabel er vist antallet af levende dyr på Kvægdatabasen, som er registreret aktive i besæt-ninger pr. hhv. 1/4-23, 1/2-22 1/1-21, 1/2-20, 1/1-19 og 1/1-18 opgjort på ekstern race.

Bemærk at Bison fra 2022 er opdelt i Amerikansk og Europæisk Bison.

Tabel 1. Antal levende dyr på Kvægdatabasen registreret aktive i besætninger.

Race Levende dyr registreret pr.:
1/4-2023 1/2-2022 1/1-2021 1/2-2020 1/1-2019 1/1-2018
Rød Dansk Malkerace 59.762 63.380 66.745 67.173 70.318 74.344
Dansk Holstein 797.489 823.702 842.763 844.050 868.121 892.745
Dansk Jersey 155.444 154.293 152.107 145.078 142.300 139.446
Dansk Rødbroget Kvæg 755 885 1.157 1.384 1.736 2.247
Finsk Ayrshire 2 3 5 23 91 184
Norsk Rødt Fe 6 3 3 3 4 3
Fleckvieh 14 17 26 23 20 22
Brown Swiss 2 1 1 1 0 1
Islandsk Kvæg 7 8 9 7 9 17
Finncattle 2 0 2 0 5 3
Agersø Kvæg 173 164 150 140 159 184
Jysk Kvæg 1.162 1.029 1.076 1.060 995 1001
Litauisk Rød 0 0 0 0 1 1
Simmental 13.340 14.250 15.183 16.018 16.945 18.095
Pinzgauer 148 146 125 120 118 126
Org. Schweizisk Brunkvæg 44 35 39 38 37 34
Grauvieh 746 783 818 782 825 876
Highland Cattle 9.235 9.780 9.745 9.558 9.665 9.962
Dexter 4.961 5.027 5.011 4.856 4.848 4.725
Salers 262 340 336 358 408 428
Aberdeen Angus 14.998 14.705 15.018 14.841 14.698 14.530
Galloway 14.085 14.176 13.746 13.293 12.712 11.877
Ungarsk Steppekvæg 0 0 0 0 13 14
Hinterwälder 89 99 103 97 87 89
Hereford 24.392 24.851 25.847 26.041 26.970 27.836
Texas Longhorn 52 50 42 49 36 37
Welsh Black 399 406 390 380 327 276
White Park Cattle 0 1 3 2 8 7
Piemontese 301 323 348 380 417 406
Blonde d'Aquitaine 1.764 1.891 1.962 2.080 2.215 2.502
Dansk Korthorn 807 772 793 805 758 712
Dansk Charolais 6.362 6.845 7.453 7.818 8.511 9.440
Limousine 27.502 29.674 32.028 33.682 36.016 38.482
Wagyu 702 548 438 354 288 218
Dansk Blåkvæg 576 595 583 566 538 539
Sayaguesa 0 0 0 1 1 1
Murray Grey 422 354 261 207 150 100
Amerikansk Bison 515 592 611 664 729 839
Bøfler 64 69 54 55 51 46
Zebu 52 53 48 43 35 41
Yakokser 0 0 3 7 7 18
Watussi 3 3 3 3 3 3
Gamle kvægracer 4 4 1 1 1 0
Brahman 5 9 9 9 11 10
Aubrac 2 2 2 2 2 0
Speckle Park 7 1 0 0 0 0
Europæisk Bison 27 28
Krydsninger og ukendt race 317.187 307.401 302.488 302.217 305.829 301.338
Total 1.453.871 1.477.298 1.497.535 1.494.269 1.527.018 1.553.805

Emneord

Vil du vide mere?