Ko med tvillinger

Kvæg

Antal flerfødsler hos kvæg

Årligt bliver der registreret ca. 20.900 flerfødsler i Danmark, heraf er ca. 99 % tvillingefødsler. Ca. 13 gange om året forekommer en trillingefødsel med 3 levende kviekalve, og ca. hvert 2. år forekommer en firlingefødsel med 4 levende kviekalve.

Analyse

08. april 2016

 Opdateret 14. juli 2022

Generel opgørelse

Antal flerfødsler hos kvæg dækker 10 års-perioden 1/1-2012 - 31/12-2021. Nedenstående simple opgørelse viser af forekomsten af tvillinge-, trillinge- og firlingefødsler på grundlag af de registreringer, som findes i kvægdatabasen/DMS. 

Tabel 1 giver en generel oversigt over forekomsten af flerfødsler. I gennemsnit af alle racer er der registreret:

  • 0.94 % tvillingefødsler ved 1. kælvning og 4,03 % ved senere kælvninger
  • Trillingefødsler er forekommet 137 gange pr. million (0,0137 %) ved 1. kælvning og 352 gange pr. million (0,0352 %) ved senere kælvninger
  • Firlingefødsler er forekommet 14 gange pr. million (0,0014 %) ved 1. kælvning og 36 gange pr. million (0,0036 %) ved senere kælvninger
  • Kælvninger med flere end 4 kalve er kun forekommet sporadisk

Desuden viser tabel 1 at forekomsten af flerfødsler i 1. laktation er lidt højere hos kødkvæg og øvrige end hos de 3 malkekvægracer. Ved senere kælvninger har alle racer lidt højere hyppighed.

Tabel 1. Forekomst af registrerede flerfødsler i perioden 1/1-2012 - 31/12-2021

RDM Holstein Jersey Kødkvæg Øvr. incl. krydsning Alle
1. kælvning
Antal kælvninger 117.823 1.447.651 243.516 109.968 368.688 2.287.646
% enkeltfødte 99,12 99,19 99,07 98,12 98,75 99,05
% tvillingefødsler 0,87 0,80 0,92 1,86 1,23 0,94
% trillingefødsler 0,0085 0,0124 0,0144 0,0227 0,0176 0,0137
% firlingefødsler 0,0017 0,0013 0,0016 0,0018 0,0016 0,0014
Senere kælvning
Antal kælvninger 194.943 2.379.575 456.714 417.851 1.159.701 4.608.784
% enkeltfødte 95,25 95,89 96,72 96,46 95,62 95,93
% tvillingefødsler 4,70 4,07 3,24 3,51 4,34 4,03
% trillingefødsler 0,0498 0,0354 0,0335 0,0335 0,0336 0,0352
% firlingefødsler 0,0015 0,0032 0,0059 0,0034 0,0041 0,0036

Tvillinge-, trillinge- og firlingefødsler

Det mest almindelige spørgsmål om flerfødsler går på hyppigheden af trillingfødsler, hvor alle 3 kalve er levendefødte kviekalve. Tabel 2 og 3 giver svaret på dette spørgsmål samt på nogle af de andre almindelige spørgsmål om flerfødsler.

Ved første kælvning vil der generelt forekomme 7 trillingefødsler med 3 levende kviekalve pr. million kælvninger. Årligt er der i gns. registreret 228.765 1. kælvninger i Danmark, det vil sige, at vi må forvente at denne begivenhed sker 1-2 gange om året.

Ved senere kælvninger forekommer denne begivenhed ca. 3 gange så tit, nemlig ca. 25 gange ud af en million kælvninger. Vi har årligt registreret i gns. 460.878 kælvninger hos ældre køer. Vi vil derfor forvente 11-12 kælvninger om året med 3 levendefødte kviekalve.

Tabel 2. Frekvens af tvillinge-, trillinge- og firlingefødsler, hvor alle kalve er levendefødte i perioden 1/1-2012 - 31/12-2021.

RDM, Holstein og Jersey Kødkvæg Øvr. incl. krydsning Alle
Antal tilfælde pr. 1000 ved 1. kælvning
2 levendefødte kviekalve 1,93 5,20 3,17 2,29
2 levendefødte tyrekalve 1,49 4,74 2,84 1,87
2 levendefødte kalve 5,20 16,29 9,22 6,38
Antal tilfælde pr. 1 mill. ved 1. kælvning
3 levendefødte kviekalve 2,21 27,28 27,12 7,43
3 levendefødte tyrekalve 13,27 27,28 10,85 13,55
3 levendefødte kalve 26,53 154,59 108,49 45,90
4 levendefødte kviekalve 0,55 0,00 0,00 0,44
4 levendefødte tyrekalve 1,11 0,00 0,00 0,87
4 levendefødte kalve 1,66 9,09 0,00 1,75
Antal tilfælde pr. 1000 ved senere kælvning
2 levendefødte kviekalve 8,49 8,54 9,00 8,63
2 levendefødte tyrekalve 8,03 8,55 9,33 8,40
2 levendefødte kalve 29,52 30,38 33,71 30,65
Antal tilfælde pr. 1 mill. ved senere kælvning
3 levendefødte kviekalve 17,81 67,01 26,73 24,52
3 levendefødte tyrekalve 31,67 33,50 18,97 28,64
3 levendefødte kalve 131,30 205,81 143,14 141,04
4 levendefødte kviekalve 0,66 2,39 0,86 0,87
4 levendefødte tyrekalve 4,95 2,39 2,59 4,12
4 levendefødte kalve 10,56 9,57 12,93 11,07

Tabel 3. Forekomsten af tvillinge-, trillinge- og firlingefødsler, hvor alle kalve er levendefødte - tilfælde i alt i perioden 1/1-2012 - 31/12-2021.

RDM, Holstein og Jersey Kødkvæg Øvr. incl. krydsning Alle
Antal tilfælde ved 1. kælvning
Antal kælvninger 1.808.990 109.968 368.688 2.287.646
2 levendefødte kviekalve 3.496 572 1.170 5.238
2 levendefødte tyrekalve 2.700 521 1.048 4.269
2 levendefødte kalve 9.412 1.791 3.398 14.601
3 levendefødte kviekalve 4 3 10 17
3 levendefødte tyrekalve 24 3 4 31
3 levendefødte kalve 48 17 40 105
4 levendefødte kviekalve 1 0 0 1
4 levendefødte tyrekalve 2 0 0 2
4 levendefødte kalve 3 1 0 4
Antal tilfælde ved senere kælvning
Antal kælvninger 3.031.232 417.851 1.159.701 4.608.784
2 levendefødte kviekalve 25.750 3.567 10.435 39.752
2 levendefødte tyrekalve 24.347 3.571 10.816 38.734
2 levendefødte kalve 89.483 12.695 39.093 141.271
3 levendefødte kviekalve 54 28 31 113
3 levendefødte tyrekalve 96 14 22 132
3 levendefødte kalve 398 86 166 650
4 levendefødte kviekalve 2 1 1 4
4 levendefødte tyrekalve 15 1 3 19
4 levendefødte kalve 32 4 15 51

I perioden 2012-2021 har vi kun registreret 5 tilfælde, hvor der er født 4 levende kviekalve. Det vil sige at den begivenhed i gennemsnit forekommer ca. hvert 2. år i Danmark.

Kalvenes livskraft

I tabel 4 er livskraften ved både almindelige kælvninger og ved flerfødsler vist. Livskraften er udtrykt ved hjælp af % levendefødte kalve. Levendefødte kalve er de kalve, der overlever det første døgn. Hvor den gennemsnitlige livskraft hos enkeltfødte kalve er 93,29 % ved 1. kælvning, er den kun 74,59 % hos tvillinger, 41,61 % hos trillinger og 15,15 % hos firlinger. Hos senere kælvning er 96,78 % af de enkeltfødte levende. Det falder til 82,98 % for tvillingefødsler, 55,0 % ved trillingefødsler og 39,58 % ved firlingefødsler.

Tabel 4. Livskraft hos kalve født ved flerfødsler i perioden 1/1-2012 - 31/12-2021. Kun resultater baseret på mindst 10 kælvninger er angivet.

RDM Holstein Jersey Kødkvæg Øvr. inkl. krydsning Alle
% levendefødte ved 1. kælvning
Enkeltfødte 95,28 92,84 94,47 94,70 93,25 93,29
Tvillingefødsler 76,22 68,45 79,41 90,70 80,27 74,59
Trillingefødsler 40,00 21,42 75,24 70,67 68,21 41,61
Firlingefødsler 7,90 8,33 15,15
% levendefødte ved senere kælvning
Enkeltfødte 96,97 96,49 97,52 98,01 96,59 96,78
Tvillingefødsler 83,18 80,50 86,87 90,41 84,43 82,98
Trillingefødsler 53,27 47,73 73,86 69,05 58,72 55,00
Firlingefødsler 24,67 78,70 44,64 40,63 39,58

Udvikling i hyppigheden af flerfødsler

Figur 1 og 2 viser udviklingen i forekomsten af tvillingefødsler vist for perioden 1/1-1991 til 31/12-2021. Trillinge- og firlingefødsler forekommer så sjældent, at det er vanskeligt at spore en udvikling. Derfor er trillinge- og firlingefødsler ikke med i figuren.

I Danmark skete der i 1998 en markant stramning af registreringsreglerne for kvæg, som kan tænkes at have påvirket forekomsten af flerfødsler i denne undersøgelse. Ved 1. kælvninger har hyppigheden af tvillingefødsler været høj i årene 1998 - 2009, hvor der i gns. var over 1 % tvillingefødsler, mens der de seneste 10 år har været omkring 1 % tvillingefødsler i gns for krydsninger og malkeracer og mellem 1,5 og 2 % for kødkvægsracer. Ved 2. og senere kælvninger har der siden 1991 været ca. 4 % tvillingefødsler i gns. hen over alle årene.

Emneord

Vil du vide mere?