Ko med tvillinger

Kvæg

Flerfødsler hos kvæg

Årligt bliver der registreret ca. 20.900 flerfødsler i Danmark, heraf er ca. 99 % tvillingefødsler. Ca. 13 gange om året forekommer en trillingefødsel med 3 levende kviekalve, og ca. hvert 2. år forekommer en firlingefødsel med 4 levende kviekalve.

Analyse

08. april 2016

 Opdateret 07. juli 2023

Opgørelse over flerfødsler hos kvæg

Antal flerfødsler hos kvæg dækker 10 års-perioden 1/1-2013 – 31/12-2022.

Nedenstående simple opgørelse viser forekomsten af tvilling-, trilling- og firlingefødsler på grundlag af de registreringer, som findes i kvægdatabasen/DMS. 

Tabel 1 giver en generel oversigt over forekomsten af flerfødsler. I gennemsnit af alle racer er der registreret:

  • 0.92 % tvillingfødsler ved 1. kælvning og 4,08 % ved senere kælvninger
  • Trillingfødsler er forekommet 138 gange pr. million (0,0138 %) ved 1. kælvning og 357 gange pr. million (0,0357 %) ved senere kælvninger
  • Firlingefødsler er forekommet 13 gange pr. million (0,0013 %) ved 1. kælvning og 36 gange pr. million (0,0036 %) ved senere kælvninger
  • Kælvninger med flere end 4 kalve er kun forekommet sporadisk.

Desuden viser tabel 1, at forekomsten af flerfødsler i 1. laktation er lidt højere hos kødkvæg og øvrige end hos de 3 malkekvægracer. Ved senere kælvninger har alle racer lidt højere hyppighed.

Tabel 1. 

Forekomst af registrerede flerfødsler i perioden 1/1-2013 - 31/12-2022.

RDM Holstein Jersey Kødkvæg Øvr. inkl. krydsning Alle
1. kælvning
Antal kælvninger 112.841 1.417.775 243.377 105.541 365.912 2.245.446
% enkeltfødte 99,10 99,21 99,09 98,08 98,77 99,06
% tvillingefødsler 0,89 0,78 0,90 1,89 1,21 0,92
% trillingefødsler 0,0089 0,0126 0,0131 0,0218 0,0183 0,0138
% firlingefødsler 0,0018 0,0013 0,0004 0,0019 0,0016 0,0013
Senere kælvning
Antal kælvninger 183.679 2.312.096 435.641 405.811 1.250.266 4.587.493
% enkeltfødte 95,26 95,84 96,69 96,44 95,58 95,88
% tvillingefødsler 4,68 4,12 3,27 3,53 4,39 4,08
% trillingefødsler 0,0490 0,0359 0,0344 0,0355 0,0340 0,0357
% firlingefødsler 0,0016 0,0032 0,0057 0,0035 0,0039 0,0036

Tvillinge-, trillinge- og firlingefødsler

Det mest almindelige spørgsmål om flerfødsler går på hyppigheden af trillingefødsler, hvor alle 3 kalve er levendefødte kviekalve. Tabel 2 og 3 giver svaret på det spørgsmål samt på nogle af de andre almindelige spørgsmål om flerfødsler.

Ved første kælvning vil der i gns. forekomme ca. 7 trillingefødsler med 3 levende kviekalve pr. million kælvninger. Årligt er der i gns. registreret 224.545 1. kælvninger i Danmark. Det vil sige, at vi må forvente, at denne begivenhed sker 1-2 gange om året.

Ved senere kælvninger forekommer denne begivenhed godt 4 gange så tit, nemlig ca. 24 gange ud af en million kælvninger. Vi har årligt registreret i gns. 458.749 kælvninger hos ældre køer. Vi vil derfor forvente 11 kælvninger om året med 3 levendefødte kviekalve

Tabel 2. 

Frekvens af tvillinge-, trillinge- og firlingefødsler, hvor alle kalve er levendefødte i perioden 1/1-2013 - 31/12-2022.

RDM, Holstein og Jersey Kødkvæg Øvr. inkl. krydsning Alle
Antal tilfælde pr. 1000 ved 1. kælvning
2 levendefødte kviekalve 2,03 5,37 3,16 2,37
2 levendefødte tyrekalve 1,41 4,87 2,77 1,79
2 levendefødte kalve 5,15 16,60 9,13 6,34
Antal tilfælde pr. 1 mio. ved 1. kælvning
3 levendefødte kviekalve 1,69 18,95 27,33 6,68
3 levendefødte tyrekalve 12,40 28,42 10,93 12,92
3 levendefødte kalve 25,37 142,12 106,58 44,09
4 levendefødte kviekalve 0,00 0,00 0,00 0,00
4 levendefødte tyrekalve 0,56 0,00 0,00 0,45
4 levendefødte kalve 1,13 9,47 0,00 1,34
Antal tilfælde pr. 1000 ved senere kælvning
2 levendefødte kviekalve 8,90 8,64 9,01 8,90
2 levendefødte tyrekalve 7,95 8,64 9,63 8,47
2 levendefødte kalve 29,83 30,72 33,99 31,04
Antal tilfælde pr. 1 mio. ved senere kælvning
3 levendefødte kviekalve 18,08 69,00 23,20 23,98
3 levendefødte tyrekalve 30,70 34,50 18,40 27,68
3 levendefødte kalve 136,45 221,78 137,57 144,31
4 levendefødte kviekalve 0,00 2,46 0,80 0,44
4 levendefødte tyrekalve 4,78 2,46 3,20 4,14
4 levendefødte kalve 10,58 9,86 12,80 11,12

Tabel 3. 

Forekomsten af tvillinge-, trillinge- og firlingefødsler, hvor alle kalve er levendefødte - tilfælde i alt i perioden 1/1-2013 - 31/12-2022.

RDM, Holstein og Jersey Kødkvæg Øvr. inkl. krydsning Alle
Antal tilfælde ved 1. kælvning
Antal kælvninger 1.773.993 105.541 365.912 2.245.446
2 levendefødte kviekalve 3.599 567 1.155 5.321
2 levendefødte tyrekalve 2.495 514 1.012 4.021
2 levendefødte kalve 9.136 1.752 3.342 14.230
3 levendefødte kviekalve 3 2 10 15
3 levendefødte tyrekalve 22 3 4 29
3 levendefødte kalve 45 15 39 99
4 levendefødte kviekalve 0 0 0 0
4 levendefødte tyrekalve 1 0 0 1
4 levendefødte kalve 2 1 0 3
Antal tilfælde ved senere kælvning
Antal kælvninger 2.931.416 405.811 1.250.266 4.587.493
2 levendefødte kviekalve 26.076 3.505 11.269 40.850
2 levendefødte tyrekalve 23.297 3.505 12.042 38.844
2 levendefødte kalve 87.439 12.466 42.494 142.399
3 levendefødte kviekalve 53 28 29 110
3 levendefødte tyrekalve 90 14 23 127
3 levendefødte kalve 400 90 172 662
4 levendefødte kviekalve 0 1 1 2
4 levendefødte tyrekalve 14 1 4 19
4 levendefødte kalve 31 4 16 51

I perioden 2013-2022 har vi kun registreret 2 tilfælde, hvor der er født 4 levende kviekalve. Det vil sige at den begivenhed i gennemsnit forekommer ca. hvert 5. år i Danmark.

Kalvenes livskraft

I tabel 4 er livskraften ved både almindelige kælvninger og ved flerfødsler vist. Livskraften er udtrykt ved hjælp af % levendefødte kalve. Levendefødte kalve er de kalve, der overlever det første døgn. Hvor den gennemsnitlige livskraft hos enkeltfødte kalve er 93,49 % ved 1. kælvning, er den kun 74,28 % hos tvillinger, 39,57 % hos trillinger og 13,33 % hos firlinger. Hos senere kælvning er 96,77 % af de enkeltfødte levende. Det falder til 82,97 % for tvillingefødsler, 55,32% ved trillingefødsler og 40,15 % ved firlingefødsler.

Tabel 4. 

Livskraft hos kalve født ved flerfødsler i perioden 1/1-2013 - 31/12-2022. Kun resultater baseret på mindst 10 kælvninger er angivet.

RDM Holstein Jersey Kødkvæg Øvr. incl. krydsning Alle
% levendefødte ved 1. kælvning
Enkeltfødte 95,28 93,14 94,12 94,88 93,46 93,49
Tvillingfødsler 77,40 69,55 78,20 90,64 80,72 75,28
Trillingfødsler 40,00 20,97 68,75 68,12 65,17 39,57
Firlingfødsler 13,16 13,33
% levendefødte ved senere kælvning
Enkeltfødte 96,93 96,53 97,28 98,06 96,59 96,77
Tvillingefødsler 83,49 80,49 86,25 90,75 84,32 82,97
Trillingefødsler 56,30 48,59 72,44 69,91 57,26 55,32
Firlingefødsler 24,66 81,00 44,64 42,35 40,15

Udvikling i hyppigheden af flerfødsler

Figur 1 og 2 viser udviklingen i forekomsten af tvillingefødsler vist for perioden 1/1-1991 til 31/12-2022. Trillinge- og firlingefødsler forekommer så sjældent, at det er vanskeligt at spore en udvikling. Derfor er trillinge- og firlingefødsler ikke med i figuren.

I Danmark skete der i 1998 en markant stramning af registreringsreglerne for kvæg, som kan tænkes at have påvirket forekomsten af flerfødsler i denne undersøgelse. Ved 1. kælvninger har hyppigheden af tvillingefødsler været høj i årene 1998 - 2009, hvor der i gns. var over 1 % tvillingefødsler, mens der de seneste 10 år har været omkring 1 % tvillingefødsler i gns for krydsninger og malkeracer og mellem 1,5 og 2 % for kødkvægsracer. Ved 2. og senere kælvninger har der siden 1991 været ca. 4 % tvillingefødsler i gns. hen over alle årene.

Emneord

Vil du vide mere?