Kvæg

Antal flerfødsler hos kvæg

Årligt bliver der registreret ca. 19.900 flerfødsler hos kvæg i Danmark, ca. 99 % er tvillingfødsler. Ca. 10 gange årligt forekommer en trillingfødsel med 3 levende kviekalve, og ca. hvert 3.-4. år forekommer en firlingefødsel med 4 levende kviekalve.

Generel opgørelse

Vi har gennemført en simpel opgørelse af forekomsten af tvilling-, trilling- og firlingefødsler hos kvæg på grundlag af de registreringer, som findes i kvægdatabasen. Opgørelsen dækker perioden 1. januar 2009 - 31. december 2018.

Tabel 1 giver en generel oversigt over forekomsten af flerfødsler.

I gennemsnit af alle racer er der registreret:

  • 0,96 % tvillingfødsler ved 1. kælvning og 3,77 % ved senere kælvninger
  • Trillingfødsler er forekommet 147 gange pr. million (0,0147 %) ved 1. kælvning og 314 gange pr. million (0,0314 %) ved senere kælvninger
  • Firlingefødsler er forekommet 20 gange pr. million (0,0020 %) ved 1. kælvning og 38 gange pr. million (0,0038 %) ved senere kælvninger
  • Kælvninger med flere end 4 kalve er kun forekommet sporadisk

Desuden viser tabel 1, at forekomsten af flerfødsler i 1. laktation er lidt mindre hos Dansk Holstein end hos de øvrige kvægracer. Ved senere kælvninger har RDM højere hyppighed end de øvrige racer.

Tabel 1. Forekomst af registrerede flerfødsler i perioden 1/1-2009 - 31/12-2018

RDM SDM JER Kødkvæg Øvr. incl. krydsning Alle
1. kælvning
Antal kælvninger 133.332 1.497.872 248.123 120.672 383.357 2.383.356
% enkeltfødte 99,04 99,14 99,02 98,30 98,75 99,02
% tvillingfødsler 0,95 0,84 0,96 1,68 1,23 0,96
% trillingfødsler 0,0083 0,0144 0,0153 0,0174 0,0172 0,0147
% firlingfødsler 0,0015 0,0015 0,0020 0,0041 0,0031 0,0020
Senere kælvning
Antal kælvninger 211.061 2.485.005 481.540 443.568 977.133 4.608.307
% enkeltfødte 94,97 96,18 96,87 96,64 95,95 96,19
% tvillingfødsler 4,97 3,78 3,09 3,33 4,01 3,77
% trillingfødsler 0,0525 0,0313 0,0316 0,0241 0,0303 0,0314
% firlingfødsler 0,0018 0,0037 0,0064 0,0023 0,0041 0,0038

Tvilling-, trilling- og firlingefødsler hos kvæg

Det mest almindelige spørgsmål om flerfødsler går på hyppigheden af trillingfødsler, hvor alle 3 kalve er levendefødte kviekalve. Tabel 2 og 3 giver svaret på dette, samt på nogle af de andre almindelige spørgsmål om flerfødsler.

Ved første kælvning vil der generelt forekomme mellem 5 og 6 trillingfødsler med 3 levende kviekalve pr. million kælvninger.

Årligt er der i gns. registreret 238.336 1. kælvninger i Danmark, det vil sige, at vi må forvente, at denne begivenhed sker 1-2 gange om året.

Ved senere kælvninger forekommer denne begivenhed ca. 4 gange så tit, nemlig ca. 20 gange ud af en million kælvninger. Vi har årligt registreret i gns. 460.831 kælvninger hos ældre køer. Vi vil derfor forvente 9-10 kælvninger om året med 3 levendefødte kviekalve.

Tabel 2. Frekvens af tvilling-, trilling- og firlingefødsler, hvor alle kalve er levendefødte i perioden 1/1-2009 - 31/12-2018.

RDM, Holstein og Jersey Kødkvæg Øvr. incl. krydsning Alle
Antal tilfælde pr. 1000 ved 1. kælvning
2 levendefødte kviekalve 1,73 4,35 2,77 2,03
2 levendefødte tyrekalve 1,68 4,18 2,83 1,99
2 levendefødte kalve 5,30 14,25 8,78 6,31
Antal tilfælde pr. 1 mill. ved 1. kælvning
3 levendefødte kviekalve 2,13 24,86 15,65 5,45
3 levendefødte tyrekalve 14,90 24,86 20,87 16,36
3 levendefødte kalve 27,67 107,73 96,52 42,80
4 levendefødte kviekalve 0,53 0,00 0,00 0,42
4 levendefødte tyrekalve 1,60 0,00 5,22 2,10
4 levendefødte kalve 2,13 8,29 5,22 2,94
Antal tilfælde pr. 1000 ved senere kælvning
2 levendefødte kviekalve 7,47 7,85 8,34 7,69
2 levendefødte tyrekalve 7,88 7,99 8,67 8,06
2 levendefødte kalve 27,65 28,37 30,98 28,43
Antal tilfælde pr. 1 mill. ved senere kælvning
3 levendefødte kviekalve 13,49 47,34 26,61 19,53
3 levendefødte tyrekalve 30,43 29,31 18,42 27,78
3 levendefødte kalve 109,80 142,03 123,83 115,88
4 levendefødte kviekalve 0,31 2,25 0,00 0,43
4 levendefødte tyrekalve 4,39 0,00 1,02 3,25
4 levendefødte kalve 8,16 6,76 7,16 7,81

Tabel 3. Forekomsten af tvilling-, trilling- og firlingefødsler, hvor alle kalve er levendefødte - tilfælde i alt i perioden 1/1-2009 - 31/12-2018

RDM, Holstein og Jersey Kødkvæg Øvr. incl. krydsning Alle
Antal tilfælde pr. 1000 ved 1. kælvning
2 levendefødte kviekalve 1,73 4,35 2,77 2,03
2 levendefødte tyrekalve 1,68 4,18 2,83 1,99
2 levendefødte kalve 5,30 14,25 8,78 6,31
Antal tilfælde pr. 1 mill. ved 1. kælvning
3 levendefødte kviekalve 2,13 24,86 15,65 5,45
3 levendefødte tyrekalve 14,90 24,86 20,87 16,36
3 levendefødte kalve 27,67 107,73 96,52 42,80
4 levendefødte kviekalve 0,53 0,00 0,00 0,42
4 levendefødte tyrekalve 1,60 0,00 5,22 2,10
4 levendefødte kalve 2,13 8,29 5,22 2,94
Antal tilfælde pr. 1000 ved senere kælvning
2 levendefødte kviekalve 7,47 7,85 8,34 7,69
2 levendefødte tyrekalve 7,88 7,99 8,67 8,06
2 levendefødte kalve 27,65 28,37 30,98 28,43
Antal tilfælde pr. 1 mill. ved senere kælvning
3 levendefødte kviekalve 13,49 47,34 26,61 19,53
3 levendefødte tyrekalve 30,43 29,31 18,42 27,78
3 levendefødte kalve 109,80 142,03 123,83 115,88
4 levendefødte kviekalve 0,31 2,25 0,00 0,43
4 levendefødte tyrekalve 4,39 0,00 1,02 3,25
4 levendefødte kalve 8,16 6,76 7,16 7,81

I perioden 2009-2018 har vi kun registreret 3 tilfælde, hvor der er født 4 levende kviekalve. Det vil sige at den begivenhed i gennemsnit forekommer ca. hvert 3.-4. år i Danmark.

Kalvenes livskraft

I tabel 4 er livskraften ved både almindelige kælvninger og ved flerfødsler vist. Livskraften er udtrykt ved hjælp af % levendefødte kalve. Levendefødte kalve er de kalve, der overlever det første døgn.

Hvor den gennemsnitlige livskraft hos enkeltfødte kalve er 92,52 % ved 1. kælvning, er den kun 72,46 % hos tvillinger, 37,32 % hos trillinger og 21,81 % hos firlinger.

Hos senere kælvning er 96,65 % af de enkeltfødte levende. Det falder til 82,41 % for tvillingfødsler, 51,84 % ved trillingfødsler og 28,84 % ved firlingefødsler.

Tabel 4. Livskraft hos kalve født ved flerfødsler i perioden 1/1-2009 - 31/12-2018. Kun resultater baseret på mindst 10 kælvninger er angivet

RDM Holstein Jersey Kødkvæg Øvr. incl. krydsning Alle
% levendefødte ved 1. kælvning
Enkeltfødte 94,83 91,99 94,03 93,98 92,35 92,52
Tvillingfødsler 75,96 66,15 80,04 88,52 77,60 72,46
Trillingfødsler 42,42 18,45 79,83 66,67 64,14 37,32
Firlingfødsler 10,87 25,00 21,81
% levendefødte ved senere kælvning
Enkeltfødte 96,96 96,31 97,48 97,74 96,53 96,65
Tvillingfødsler 83,19 78,00 86,65 89,32 83,78 82,41
Trillingfødsler 47,99 43,97 75,44 67,91 56,08 51,84
Firlingfødsler 12,09 75,00 25,63 28,84

Udvikling i hyppigheden af flerfødsler

Figurer 1 og 2 viser udviklingen i forekomsten af tvillingfødsler vist for perioden 1/1-1991 til 31/12-2018. Trilling- og firlingefødsler forekommer så sjældent, at det er vanskelig at spore en udvikling. Derfor er trilling og firlingefødsler ikke med i figuren.

I Danmark skete der i 1998 en markant stramning af registreringsreglerne for kvæg, som kan tænkes at have påvirket forekomsten af flerfødsler i denne undersøgelse.

Ved 1. kælvninger har hyppigheden af tvillingfødsler været lidt højere i årene 1998 - 2011, hvor der i gns. var lidt over 1 % tvillingfødsler, mens der de seneste 7 år har været lidt under 1 % tvillingfødsler i gns for alle racer.

Ved 2. og senere kælvninger har der siden 1991 været mellem 3,5 og 4 % tvillingfødsler i gns. hen over alle årene.

Figur 1. Forekomsten af tvilling-fødsler ved 1. kælvning i perioden 1/1-1991 - 31/12-2018.

Figur 2. Forekomsten af tvilling-fødsler ved 2. og senere kælvning i perioden 1/1-1991 - 31/12-2018.

Emneord

Vil du vide mere?