Ko med tvillinger

Kvæg

Flerfødsler hos kvæg

Årligt bliver der registreret ca. 21.090 flerfødsler i Danmark, heraf er ca. 99 % tvillingfødsler. Ca. 13 gange om året forekommer en trillingfødsel med 3 levende kviekalve, og ca. hvert 4. år forekommer en firlingefødsel med 4 levende kviekalve.

Analyse

08. april 2016

 Opdateret 11. april 2024

Opgørelse over flerfødsler hos kvæg

Antal flerfødsler hos kvæg dækker 10 års-perioden 1/1-2014 - 31/12-2023.

Nedenstående simple opgørelse viser af forekomsten af tvilling-, trilling- og firlingefødsler på grundlag af de registreringer, som findes i kvægdatabasen/DMS. 

Tabel 1 giver en generel oversigt over forekomsten af flerfødsler. I gennemsnit af alle racer er der registreret:

  • 0.9 % tvillingfødsler ved 1. kælvning og 4,14 % ved senere kælvninger
  • Trillingfødsler er forekommet 129 gange pr. million (0,0129 %) ved 1. kælvning og 357 gange pr. million (0,0357 %) ved senere kælvninger
  • Firlingefødsler er forekommet 17 gange pr. million (0,0017 %) ved 1. kælvning og 36 gange pr. million (0,0036 %) ved senere kælvninger
  • Kælvninger med flere end 4 kalve er kun forekommet sporadisk

Desuden viser tabel 1 at forekomsten af flerfødsler i 1. laktation er lidt højere hos kødkvæg og øvrige end hos de 3 malkekvægracer. Ved senere kælvninger har alle racer lidt højere hyppighed.

Tabel 1. 

Forekomst af registrerede flerfødsler i perioden 1/1-2014 - 31/12-2023.

RDM Holstein Jersey Kødkvæg Øvr. incl. krydsning Alle
1. kælvning
Antal kælvninger 107.195 1.391.258 242.180 101.480 360.907 2.203.020
% enkeltfødte 99,10 99,23 99,11 98,04 98,79 99,08
% tvillingfødsler 0,89 0,76 0,88 1,94 1,19 0,90
% trillingfødsler 0,0084 0,0114 0,0124 0,0217 0,0180 0,0129
% firlingfødsler 0,0019 0,0017 0,0004 0,0039 0,0019 0,0017
Senere kælvning
Antal kælvninger 171.140 2.225.557 411.650 392.077 1.359.014 4.559.438
% enkeltfødte 95,27 95,79 96,64 96,42 95,51 95,82
% tvillingfødsler 4,68 4,17 3,32 3,54 4,45 4,14
% trillingfødsler 0,0485 0,0346 0,0367 0,0367 0,0352 0,0357
% firlingfødsler 0,0023 0,0031 0,0058 0,0041 0,0038 0,0036

Tvillinge-, trilling- og firlingefødsler

Det mest almindelige spørgsmål om flerfødsler går på hyppigheden af trillingfødsler, hvor alle 3 kalve er levendefødte kviekalve. Tabel 2 og 3 giver svaret på dette spørgsmål samt på nogle af de andre almindelige spørgsmål om flerfødsler.

Ved første kælvning vil der i gns. forekomme godt 5 trillingfødsler med 3 levende kviekalve pr. million kælvninger. Årligt er der i gns. registreret 220.302 1. kælvninger i Danmark, det vil sige, at vi må forvente at denne begivenhed sker 1-2 gange om året.

Ved senere kælvninger forekommer denne begivenhed godt 5 gange så tit, nemlig godt 26 gange ud af en million kælvninger. Vi har årligt registreret i gns. 455.944 kælvninger hos ældre køer. Vi vil derfor forvente 12 kælvninger om året med 3 levendefødte kviekalve.

Tabel 2. 

Frekvens af tvilling-, trilling- og firlingefødsler, hvor alle kalve er levendefødte i perioden 1/1-2014 - 31/12-2023.

RDM, Holstein og Jersey Kødkvæg Øvr. incl. krydsning Alle
Antal tilfælde pr. 1000 ved 1. kælvning
2 levendefødte kviekalve 2,11 5,40 3,24 2,45
2 levendefødte tyrekalve 1,32 5,05 2,67 1,71
2 levendefødte kalve 5,09 17,06 9,05 6,29
Antal tilfælde pr. 1 mill. ved 1. kælvning
3 levendefødte kviekalve 0,57 29,56 22,17 5,45
3 levendefødte tyrekalve 10,34 29,56 11,08 11,35
3 levendefødte kalve 21,26 147,81 102,52 40,40
4 levendefødte kviekalve 0,00 0,00 0,00 0,00
4 levendefødte tyrekalve 0,57 0,00 0,00 0,45
4 levendefødte kalve 3,45 19,71 0,00 3,63
Antal tilfælde pr. 1.000 ved senere kælvning
2 levendefødte kviekalve 9,34 8,68 9,04 9,19
2 levendefødte tyrekalve 7,80 8,76 9,94 8,52
2 levendefødte kalve 30,14 30,96 34,38 31,48
Antal tilfælde pr. 1 mill. ved senere kælvning
3 levendefødte kviekalve 19,94 68,86 26,49 26,10
3 levendefødte tyrekalve 30,62 33,16 19,13 27,42
3 levendefødte kalve 138,52 229,55 144,96 148,26
4 levendefødte kviekalve 0,00 2,55 1,47 0,66
4 levendefødte tyrekalve 4,99 2,55 2,94 4,17
4 levendefødte kalve 10,68 12,75 13,24 11,62

Tabel 3. 

Forekomsten af tvilling-, trilling- og firlingefødsler, hvor alle kalve er levendefødte - tilfælde i alt i perioden 1/1-2014 - 31/12-2023.

RDM, Holstein og Jersey Kødkvæg Øvr. incl. krydsning Alle
Antal tilfælde ved 1. kælvning
Antal kælvninger 1.740.633 101.480 360.907 2.203.020
2 levendefødte kviekalve 3.679 548 1.168 5.395
2 levendefødte tyrekalve 2.296 512 962 3.770
2 levendefødte kalve 8.853 1.731 3.266 13.850
3 levendefødte kviekalve 1 3 8 12
3 levendefødte tyrekalve 18 3 4 25
3 levendefødte kalve 37 15 37 89
4 levendefødte kviekalve 0 0 0 0
4 levendefødte tyrekalve 1 0 0 1
4 levendefødte kalve 6 2 0 8
Antal tilfælde ved senere kælvning
Antal kælvninger 2.808.347 392.077 1.359.014 4.559.438
2 levendefødte kviekalve 26.233 3.403 12.288 41.924
2 levendefødte tyrekalve 21.914 3.436 13.507 38.857
2 levendefødte kalve 84.645 12.138 46.728 143.511
3 levendefødte kviekalve 56 27 36 119
3 levendefødte tyrekalve 86 13 26 125
3 levendefødte kalve 389 90 197 676
4 levendefødte kviekalve 0 1 2 3
4 levendefødte tyrekalve 14 1 4 19
4 levendefødte kalve 30 5 18 53

I perioden 2014-2023 har vi kun registreret 3 tilfælde, hvor der er født 4 levende kviekalve. Det vil sige at den begivenhed i gennemsnit forekommer ca. hvert 4. år i Danmark.

Kalvenes livskraft

I tabel 4 er livskraften ved både almindelige kælvninger og ved flerfødsler vist. Livskraften er udtrykt ved hjælp af % levendefødte kalve. Levendefødte kalve er de kalve, der overlever det første døgn. Hvor den gennemsnitlige livskraft hos enkeltfødte kalve er 93,62 % ved 1. kælvning, er den kun 76,01 % hos tvillinger, 39,53 % hos trillinger og 25,00 % hos firlinger. Hos senere kælvning er 96,77 % af de enkeltfødte levende. Det falder til 82,98 % for tvillingfødsler, 56,63% ved trillingfødsler og 41,06 % ved firlingefødsler.

Tabel 4. 

Livskraft hos kalve født ved flerfødsler i perioden 1/1-2013 - 31/12-2022. Kun resultater baseret på mindst 10 kælvninger er angivet.

RDM Holstein Jersey Kødkvæg Øvr. incl. krydsning Alle
% levendefødte ved 1. kælvning
Enkeltfødte 95,26 93,37 93,84 95,01 93,60 93,62
Tvillingfødsler 77,71 70,74 77,11 90,84 81,23 76,01
Trillingfødsler 37,04 20,34 64,44 71,21 64,62 39,53
Firlingfødsler 28,26 25,00
% levendefødte ved senere kælvning
Enkeltfødte 96,88 96,55 97,10 98,12 96,61 96,77
Tvillingfødsler 83,52 80,48 85,98 91,00 84,21 82,98
Trillingfødsler 56,63 50,41 69,98 70,37 58,32 56,63
Firlingfødsler 24,64 83,33 45,31 43,75 41,06

Udvikling i hyppigheden af flerfødsler

Figurer 1 og 2 viser udviklingen i forekomsten af tvillingfødsler vist for perioden 1/1-1991 til 31/12-2023. Trilling- og firlingefødsler forekommer så sjældent, at det er vanskeligt at spore en udvikling. Derfor er trilling og firlingefødsler ikke med i figuren.

I Danmark skete der i 1998 en markant stramning af registreringsreglerne for kvæg, som kan tænkes at have påvirket forekomsten af flerfødsler i denne undersøgelse. Ved 1. kælvninger har hyppigheden af tvillingfødsler været høj i årene 1998 - 2009, hvor der i gns. var over 1 % tvillingfødsler, mens der de seneste 10 år har været omkring 1 % tvillingfødsler i gns for krydsninger og malkeracer og mellem 1,5 og 2 % for kødkvægsracer. Ved 2. og senere kælvninger har der siden 1991 været ca. 4 % tvillingfødsler i gns. hen over alle årene.

Emneord

Vil du vide mere?