Natur og vandmiljø, Planter

Case: Vellykket vådområde-projekt med langt tilløb

Tilløbet har taget årevis, men i dag ligger der et fint vådområde ved Høslætbakken ved Assens. Per Henriksen er godt tilfreds med forløbet og det endelige resultat.

Planerne om et vådområdeprojekt ved Høslætbækken syd for Aarup på Fyn så dagens lys, da man havde amter i Danmark. Så
det har været en særdeles lang fødsel, men nu er det hele gennemført, og i dag er Høslætbækken genslynget, området er overrislet, og Per Henriksen er glad for resultatet.

Tilfreds med den økonomiske side
- Tidligere havde jeg 11 hektar marginaljord, som jeg dyrkede en gang imellem, men de fleste år lå det brak. I forbindelse med projektet kom der en jordfordeling, så jeg fik mulighed for at købe noget meget bedre landbrugsjord. 


Da projektet var gennemført, købte Per sin jord tilbage. Området er vådt det meste af året og kan kun bruges til afgræsning. Assens Kommune har nu betalt for en hegning af området, og Per og de andre lodsejere med jord i vådområdet har lejet arealerne ud til en yngre landmand, som har
kreaturer på arealet.
- Jeg synes alt i alt, det har været et meget fornuftigt projekt. Økonomisk er jeg tilfreds, og der er kommet fin natur ud af det.

Råd til andre landmænd
Per anbefaler gerne andre landmænd at gå ind i vådområdeprojekter. Han understreger dog, at man skal være opmærksom på afvandingen.

- Man skal være omhyggelig med at sikre afvandingen fra de dyrkede marker, som støder op mod vådområdet. Det er altafgørende. Men ellers kan der ikke ske noget ved at gå ind i projekterne, for det hele bygger jo på frivillige aftaler. 

Kommunerne har ofte stor interesse i at få vådområdeprojekter gennemført, så de kan opfylde deres miljømål. Man skal dog indstille sig på, at det kan tage lang tid, før det hele er gennemført.

Fakta

Arealet er på 33,2 hektar
Stod færdigt i 2017

Vil du vide mere?

Støttet af