Planter

Triazolreglerne: Sådan beregner du brugen af triazol

Reglerne gælder for tre triazoler og gælder også for bejdsemidler der indeholder de samme triazoler. En tidlig anvendelse tæller hårdest.

Da der blev fundet 1,2,4-triazol i grundvandet, blev der gældende fra og med sæson 2023 fastsat nye triazolregler for tre triazoler, som alle kan nedbrydes til 1,2,4-triazol. Disse regler erstattede de tidligere regler for brug af triazolerne. Af tabel 10 nedenfor fremgår, at ikke alle aktuelle midler blev forbudte at anvende og opbevare pr. 31/12-2022, fordi der kun kom små ændringer på etiketterne. Det fremgår således, at Amistar Gold/Greteg Star, Narita og Balaya har fastholdt deres navne og registreringsnumre.

Overblik over  triazolreglerne

Reglerne fremgår af tabel 1-8. Hvis et svampemiddel blandes eller anvendes i sekvens med andre produkter, der indeholder tebuconazol, difenoconazol eller metentrifluconazol skal der tages højde for, at den totale mængde aktivstof ikke må overskride, hvad der svarer til 1 normaldosering (1 N) pr. sæson. 1 N er afhængig af vækststadiet (BBCH). Sæsonen går fra såning til høst og følger dermed det normale vækstår (1. august til 31. juli).

Tabellerne angiver, hvad normaldoseringen (1N=100%) for de forskellige vækststadier er for de tre aktivstoffer. 

Amistar Gold er godkendt i roer og indeholder difenoconazol. Der er ikke godkendt andre svampemidler med de 3 aktivstoffer i roer. Amistar Gold må  anvendes 1 gang pr. sæson med op til 1,0 l/ha, og triazolreglerne kan derfor ikke overskrides i roer.

Tabel 1. Oversigt over hvordan triazolerne tæller i vintersæd.

Aktivt stof (g/ha) og anvendelsestidspunkt Vintersæd, bejdset med tebuconazol
eller difenoconazol
Vintersæd, ikke bejdset med tebuconazol
eller difenoconazol
Difenoconazol BBCH 33-69 125 (=100%) 125 (=100%)
Tebuconazol BBCH 30-32 50 (=100%) 67 (=100%)
Tebuconazol BBCH 33-37 100 (=100%) 133 (=100%)
Tebuconazol BBCH 38-69 210 (=100%) 250 (=100%)
Mefentrifluconazol BBCH 33-37 100 (=100%) 100 (=100%)
Mefentrifluconazol BBCH 38-40 150 (=100%) 150 (=100%)

Tabel 2. Oversigt over hvordan triazolerne tæller i vårsæd.

Aktivt stof og anvendelsestidspunkt Vårsæd, bejdset med tebuconazol
eller difenoconazol
Vårsæd, ikke bejdset med tebuconazol
eller difenoconazol
Tebuconazol BBCH 30-32 53,5 (=100%) 67 (=100%)
Tebuconazol BBCH 33-48 85 (=100%) 107 (=100%)
Tebuconazol BBCH 49-69 128 (=100%) 161 (=100%)
Mefentrifluconazol BBCH 33-37 100 (=100%) 100 (=100%)
Mefentrifluconazol BBCH 38-40 150 (=100%) 150 (=100%)

Tabel 3. Oversigt over hvordan triazolerne tæller i vinterraps. 

Aktivt stof og anvendelsestidspunkt Vinterraps
Difenoconazol BBCH 60-69 125 (=100%)
Tebuconazol BBCH 30-59 67 (=100%)
Tebuconazol BBCH 60-69 193 (=100%)
 Mefentrifluconazol BBCH 31-69    150 (=100%) 

Tabel 4. Oversigt over hvordan triazolerne tæller i vårraps.

Aktivt stof og anvendelsestidspunkt Vårraps
Tebuconazol BBCH 30-59 46 (=100%)
Tebuconazol BBCH 60-69 193 (=100%)

Tabel 5. Oversigt over hvordan triazolerne tæller i frøgræs.

Aktivt stof og anvendelsestidspunkt Frøgræs
Tebuconazol BBCH 30-39 82,5 (=100%)
Tebuconazol BBCH 40-69 250 (=100%)
Mefentrifluconazol BBCH 33-37 100 (=100%)
Mefentrifluconazol BBCH 38-40 150 (=100%)

Tabel 6. Oversigt over hvordan triazolerne tæller i kartofler.

Aktivt stof og anvendelsestidspunkt Kartofler
Difenoconazol BBCH 40-91 300 (=100%)

Tabel 7. Oversigt over hvordan triazolerne tæller i hestebønner.

Aktivt stof og anvendelsestidspunkt Hestebønner
Tebuconazol før BBCH 60 50 (=100 %)
Tebuconazol BBCH 60-69 100 (=100 %)

Tabel 8. Oversigt over hvordan triazolerne tæller i spinat til frø.

Aktivt stof og anvendelsestidspunkt Spinat til frø
Tebuconazol BBCH 21-39 51,6 (=100 %)
Tebuconazol BBCH 40-89 103,3 (=100 %)
Difenoconazol BBCH 33-39 73,8 (=100%) 
Difenoconazol BBCH 40-69
95,0 (=100%) 

Anvendte bejdsemidler

Som det fremgår, tæller bejdsning med de nævnte midler også med i regnskabet i korn. I tabel 9 ses hvad DLG og DLA har bejdset med i korn i de sidste to år. Begge firmaer anvender nu ikke længere midler i hvede, rug og triticale, som tæller med i triazolregnskabet. Begge firmaer fastholder Redigo Pro 170 FS i vinter- og vårbyg, fordi tebuconazol er nødvendig for at bekæmpe nøgen bygbrand, der ligger meget dybt i kernen.

Tabel 9. Oversigt over anvendte bejdsemidler i sæson 2024.

Vinter- og vårbyg Vinter- og vårhvede, rug, triticale Havre
DLG Redigo Pro 170 FS (tebuconazol, tæller i triazolregnskab)  Redigo (tæller ikke i triazolregnskab)  Bejdses ikke
DLA Redigo Pro 170 FS (tebuconazol, tæller i triazolregnskab)  Celest Formula M (tæller ikke i triazolregnskab)  Bejdses ikke

Indhold af de 3 aktivstoffer i svampemidler

I tabel 10 ses indholdet af de 3 aktivstoffer i relevante midler.

Tabel 10. Indhold af de tre triazoler i svampemidler samt tidligere og nuværende navne på svampemidlerne.

Middel og reg.nr. Indeholder, g/l Godkendt i Forbudt pr. 31/12-2022 Navn og reg.nr. for produkt med ny etikette
Difenoconazol:
Amistar Gold (1-233)/Greteg Star ( 1-284 ) 125 g/l difenoconazol Hvede, rug, triticale, vinterraps, roer, spinat til frø Nej -
Narita (613-11) 250 g/l difenoconazol kartofler Nej -
Revus Top (1-218) 250 g/l difenoconazol kartofler Ja Revus Top SC (1-289)
Tebuconazol:
Folicur Xpert (18-575) 160 g/l tebuconazol korn, raps, frøgræs, hestebønner, spinat til frø Ja Folicur Xpert EC 240 (18-665)
Orius Max 200 EW (347-39) 200 g/l tebuconazol korn, raps, frøgræs, hestebønner Ja Orius Gold (347-57)
Proline Xpert (18-578) 80 g/l tebuconazol korn Ja Proline Xpert EC 240 (18-666)
Prosaro EC 250 (18-527) 125 g/l tebuconazol Korn, raps Ja Prosaro (18-667)
Mirador Forte (396-54) 100 g/l tebuconazol Korn, raps Ja Mirador Forte EC (396-87)
Mefentrifluconazol:
Balaya (19-240) 100 g/l mefentrifluconazol Korn, frøgræs Nej -
Revyone (19-248)  75 g/l mefentrifluconazol Vinterraps  Nej Revyona (19-248), godkendt efter at de nuværende regler trådte i kraft 

Eksempler på hvad forskellige strategier tæller

Triazolberegningen er en del af pesticidkontrollen i MarkOnline og FarmTracking.

I tabel 11 er vist eksempler på, hvordan forskellige strategier tæller. 

Som det fremgår, tæller tidlig behandling og behandling med Orius Gold hårdest. 

Tabel 11. Eksempler på hvordan forskellige svampestrategier tæller i triazolregnskabet.

Strategi I alt, procent triazoler
Vinterhvede Bejdset med Redigo Pro 170 FS: 0,25 l Prosaro st. 32 (62,5 pct.), 0,55 l Balaya st. 39 (36,7 pct.), 0,3 l Propulse (0 pct.) + 0,2 l Juventus (0 pct.) st. 55-61 99,2
Vinterhvede Bejdset med Celest Formula M: 0,25 l Prosaro st. 32 (46,6 procent), 0,55 l Balaya st. 39 (36,7 pct.), 0,3 l Propulse (0 pct.) + 0,2 l Juventus (0 pct.) st. 55-61 83,3
Vinterhvede Bejdset med Celest Formula M: 0,3 l Proline Xpert EC 240 st. 32 (35,8 pct.), 0,6 l Balaya st. 39 (40 pct.), 0,3 l Propulse (0 pct.) + 0,2 l Amistar Gold (20 pct.) st. 55-61 95,8
Vårbyg Bejdset med Redigo Pro 170 FS: 0,25 l Orius Gold st. 32 (93.4 pct.), 0,3 l Propulse (0 pct.) + 0,2 l Comet Pro (0 pct.) st. 45-51 93,4
Vårbyg Bejdset med Redigo Pro 170 FS: 0,25 l Proline Xpert EC 240 st. 32 (37,3 pct.), 0,3 l Propulse (0 pct.) + 0,2 l Proline Xpert EC 240 (18,8 pct.) st. 45-48 56,2
Rajgræs til frø 0,5 l Balaya st. 40 (33,3 pct.), 0,2 l Entargo (0 pct.) + 0,3 l Orius Gold (24 pct.) st. 61 57,3
Rajgræs til frø 0,25 l Orius Gold st. 32 (60,6 pct.), 0,5 Balaya (33,3 pct.) st. 40, 0,4 l Pictor Active (0 pct.) st. 61 93,9
Rajgræs til frø 0,25 l Comet Pro (0 pct.) + 0,25 l Orius Gold (20,0 pct.) st. 47, 0,4 l Pictor Active (0 pct.) st. 61 20,0
Vinterraps 0,25 l Prosaro st. 32 (46,6 pct.), 0,45 l Orius Gold (46,6 pct) + 0,35 l Amistar (0 pct.) st. 65 93,3
Vinterraps 0,4 l Prosaro st. 32 (74,6 pct.), 0,7 l Propulse st. 65 (0 pct.) 74,6
Vinterraps 0,45 l Orius Gold (46,6 pct.) + 0,3 l Pictor Active (0 pct.) st. 65 46,6
Kartofler 2 x 0,4 l Narita (2 x 33,3 pct.) 66,7
Hestebønner 0,25 l Pictor Active (0 pct.) + 0,3 l Orius Gold (60,0 pct.) st. 65 60,0

Emneord

Vil du vide mere?

Støttet af

  • Logo for Planteafgiftsfonden (PLAF)