Økologi, Kvæg

Kvalitet af økologisk grovfoder 2019

Kvaliteten af det økologiske grovfoder ligger i 2019 generelt tæt på gennemsnittet af de seneste tre år.

Dog ligger energiindholdet i kløvergræsensilage lidt over normalen, mens indholdet af protein i kløvergræs- og græsensilage ligger 5-10 procent lavere end normalt.

Figurerne nedenfor sammenligner analyser af økologisk grovfoder fra høståret 2019 med gennemsnittet fra de tre forrige år (2016-2018).

Data stammer fra grovfoderdatabasen (www.landbrugsinfo.dk)

Figurerne viser blandt andet:

  • Kløvergræsensilage 2019 har høj energiværdi og ligger lidt over tre års normalen for alle fem slæt
  • Proteinindholdet i kløvergræsensilage og græsensilage ligger 5-10 procent lavere end normalt
  • Fordøjeligheden af kløvergræsensilage 2019 ligger på tre års normalen.
  • Majsensilage 2019 ligger tæt på tre års normalen, dog ligger både fordøjelighed, energiværdi og stivelse en smule lavere.
  • Kvaliteten af både økologisk byghelsæd og byg-ærtehelsæd 2019 ligger for alle parametre tæt på gennemsnittet for de senere år.

Opgørelsen er lavet per 17. december 2019.

Du kan læse flere detaljer om de enkelte økologiske grovfoderafgrøder – herunder indhold af mineraler - på LandbrugsInfo.

Figur 1. Energiværdi i økologisk kløvergræsensilage, 1.-5. slæt 2019 vs. 2016-18

Figur 2. Fordøjelighed af økologisk kløvergræsensilage, 1.-5. slæt 2019 vs. 2016-18

Figur 3. Tørstofprocent i økologisk kløvergræsensilage, 1.-5. slæt 2019 vs. 2016-18,

Figur 4. Råprotein, % af tørstof, i økologisk kløvergræsensilage, 1.-5. slæt, 2018 vs. 2016-18

Figur 5. Kvalitet af økologisk majsensilage, 2019 vs. 2016-18

Figur 6. Kvalitet af økologisk græsensilage, 1. slæt, 2019 vs. 2016-18

Figur 7. Kvalitet af økologisk byghelsæd, 2019 vs. 2016-18

Figur 8. Kvalitet af økologisk byg-ærte-helsæd, 2019

Vil du vide mere?

Støttet af