Jura, Økonomi og ledelse

Aktuel Familie- og Socialjura

Aktuel Familie- og Socialjura er en håndbog til konsulenter, som rådgiver landmandsfamilier om socialøkonomi og familiejura.

Håndbogen opdateres 1 gang årligt i januar, hvor ny praksis samt nye love vedtaget af Folketinget bliver indarbejdet.

Aktuel Familie- og Socialjura er opdelt i emner og medtager store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen, principper for beregning af indkomstgrundlag for sociale ydelser samt et afsnit om ægtefællers formueforhold.

Håndbogen er på ca. 275 sider og kan bestilles hos:

Bente Grydholdt Johansen
Tlf. 6171 9861
E-mail: begj@lf.dk 

Pris pr. bog i 2024 er: 790,00 kr. + moms og forsendelse.

Vil du vide mere?