køer i en stald

Kvæg, Økonomi og ledelse

Biogas baner vej for flere sandsepareringsanlæg i kvægbruget

I den danske kvægproduktion kan antallet af sandsepareringsanlæg tælles på få hænder. Men et øget potentiale i at være leverandør til biogasselskaber vil formentlig ændre billedet over de kommende år.

Hvis du har sand i sengebåsene til dine køer, så ved du allerede, hvor mange fordele, sandet giver i form af f.eks. øget trivsel for dyrene, mere skridsikre gulve og lavere dyrlægeregninger. Men omvendt ved du sikkert også, at indkøb af sandet kan løbe op i flere hundrede tusinde kroner årligt. 

Og udgifterne med sand stopper ikke her, fortæller Jacob Krog, specialkonsulent i økonomi hos SEGES Innovation.   

”Udover at skulle købe sandet skal du have filtreret sandet ud af gyllen, hvis du vil levere gylle til biogas, fordi biogasselskaberne ikke ønsker at modtage den tyktflydende, sandholdige gylle. Derfor kan det for nogle kvægbedrifter være relevant at regne på, om et sandsepareringsanlæg kunne være investeringen værd.”

Spar op imod 100 sandleveringer

I dag findes der estimeret mellem 10 og 20 sandsepareringsanlæg i Danmark, så teknologien er ikke ret udbredt, selv om der er åbenlyse fordele. Et sandsepareringsanlæg filtrerer typisk gyllen til tre forskellige fraktioner: En fraktion med sand, en tyk gylle og en tynd gylle. Den tykke og tynde gylle kan holdes adskilt eller blandes sammen, efter sandet er separeret ud af gyllen.

Med den sandfri gylle bliver man mere attraktiv som leverandør til biogasproduktionen og nedbringer samtidig en betydelig post i budgettet.

”Jeg har i 2023 beregnet økonomien for en konkret kvægbedrift med omkring 650 årskøer, og her kan ejerne ved at investere i et sandsepareringsanlæg spare op imod 100 lastbilleverancer om året, fordi sandet kan separeres og genbruges. Et sandseparationsanlæg er en stor investering, men det giver også mening at spare både på sandet og det arbejde, der er med at grave det op af gylletanken,” siger Jacob Krog.

Værdien af gylle til biogas er X-faktoren

At overveje investering i sandsepareringsanlæg vil være relevant for større kvægbedrifter, men det er afgørende, at du som ejer undersøger, hvad du vil kunne få ud af at levere gylle til biogasanlægget. 

Det skyldes ikke mindst, at afgasset gylle er en anden vare end den normale kvæggylle. Derfor er det vigtigt, at du regner dine tal godt igennem og tager en snak med biogasselskabet om, hvad du kan forvente. 

Du skal tage højde for, at der med sandsepareringsanlæg ofte kommer en gylle tilbage, som er mere koncentreret på næringsstoffer, og at der derfor er effekter på både lager-, transport og udbringningsomkostninger. Tørstofindholdet i den afgassede gylle er også ret afgørende for kvælstofudnyttelsen, og endelig har den ændrede næringsstofsammensætning også konsekvenser for supplerende handelsgødning.  

”Derfor er gyllen virkelig en X-faktor, som man skal kende rimeligt godt, før man sætter noget i gang,” forklarer Jacob Krog.

Vil du vide mere?

Støttet af