Anvendelsen af kønssorteret sæd i Danmark - december 2016

Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - december 2016.

Statistikken er opdelt i 6 afsnit:

1.Forbrug af KSS generelt

2.Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

3.Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

4.Reproduktionsresultater for 1. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

5.Reproduktionsresultater for 2. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

6.Reproduktionsresultater for 3. og øvrige lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

1. Forbrug af KSS generelt

Tabel 1a viser forbruget af KSS og almindelig sæd i det seneste år fordelt mellem økologiske og konventionelle besætninger.

Tabel 1a. Antal insemineringer i hhv. økologiske og konventionelle besætninger med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder

Racer Økologiske besætninger Konventionelle besætninger
KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. % Antal ins. % Antal ins. %
RDM 422 6,7 5.898 93,3 6.276 7,7 75.136 92,3
HOL 6.694 7,6 81.962 92,4 63.292 6,7 878.765 93,3
Jersey 3.613 26,0 10.291 74,0 28.520 16,7 141.653 83,3
DRH 25 4,3 551 95,7 541 4,4 11.745 95,6

Tabel 1b viser det totale forbrug af KSS og almindelig sæd i det seneste år. Der er en tendens til, at KSS anvendes i større udstrækning til kvierne end køerne.

Tabel 1b. Antal insemineringer med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder

Racer Kvier/køer KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 5.260 21,65 19.039 78,35
Køer - 1. lakt. 668 2,83 22.977 97,17
Køer - 2. lakt. 387 2,19 17.244 97,81
Køer - øvr. lakt. 383 1,73 21.774 98,27
HOL Kvier 58.130 22,45 200.855 77,55
Køer - 1. lakt. 6.654 2,31 281.421 97,69
Køer - 2. lakt. 2.871 1,27 222.570 98,73
Køer - øvr. lakt. 2.331 0,90 255.875 99,10
Jersey Kvier 15.519 31,24 34.165 68,76
Køer - 1. lakt. 7.466 16,45 37.929 83,55
Køer - 2. lakt. 4.512 12,97 30.269 87,03
Køer - øvr. lakt. 4.636 8,55 49.581 91,45
DRH Kvier 383 12,30 2.731 87,70
Køer - 1. lakt. 89 2,35 3.698 97,65
Køer - 2. lakt. 48 1,66 2.835 98,34
Køer - øvr. lakt. 46 1,49 3.032 98,51


2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelses af KSS

En stor del af malkekvægsbesætninger bruger ikke KSS og andre bruger kun KSS i meget begrænset udstrækning. Tabel 2a viser, antal besætninger som i de sidste 12 måneder har foretage mere end 20 insemineringer i alt, samt andelen af disse som bruger mere end 10 % KSS. Blandede besætninger kan indgå hos flere racer, hvorfor det totale antal besætninger i tabel 2a er større end det reelle antal malkekvægsbesætninger i Danmark. 

Tabel 2a viser, at godt 43% af Holstein besætninger og næsten 50% af alle røde besætninger bruger mere end 10% KSS til kvierne, mens det er 60% hos Jersey. Der anvendes generelt mindre KSS hos køerne, dog bruger ca. 28-45% af Jersey besætninger mere end 10% KSS til køerne og min 5 stk.

Tabel 2a. Antal besætninger i alt, samt besætninger som bruger mere end 10 % KSS og min 5 stk. i de seneste 12 måneder. Min. 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

Racer Kvier/køer Besætninger i alt % af alle besætninger som anvender mere end 10% KSS
RDM Kvier 275 49,09
Køer - 1. lakt. 276 4,71
Køer - 2. lakt. 235 3,40
Køer - øvr. lakt. 269 2,60
HOL Kvier 2.080 43,27
Køer - 1. lakt. 2.147 6,29
Køer - 2. lakt. 2.036 3,59
Køer - øvr. lakt. 2.064 2,62
Jersey Kvier 373 66,49
Køer - 1. lakt. 372 45,16
Køer - 2. lakt. 350 39,14
Køer - øvr. lakt. 377 27,85
DRH Kvier 39 30,77
Køer - 1. lakt. 47 2,13
Køer - 2. lakt. 36 2,78
Køer - øvr. lakt. 31 0,00

For at få et indtryk af anvendelsen af KSS i besætninger med systematisk brug er andelen af alle insemineringer og første insemineringer med KSS beregnet. Tabel 2b viser andelen af KSS blandt alle de foretagne insemineringer, mens tabel 2c viser andelen af KSS blandt de foretagne 1. insemineringer.

Sammenligning af tabel 1b og 2b viser, at det er en meget stor andel af det totalt forbrugte KSS som anvendes i besætninger, der systematisk bruger KSS.

Tabel 2b. Antal insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

Racer Kvier/køer KSS Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 4.682 34,68 8.817 65,32
Køer - 1. lakt. 311 23,45 1.015 76,55
Køer - 2. lakt. 174 26,56 481 73,44
Køer - øvr. lakt. 150 24,63 459 75,37
HOL Kvier 55.780 40,59 81.633 59,41
Køer - 1. lakt. 5.008 22,77 16.986 77,23
Køer - 2. lakt. 1.860 23,94 5.911 76,06
Køer - øvr. lakt. 1.265 23,43 4.133 76,57
Jersey Kvier 14.907 43,00 19.760 57,00
Køer - 1. lakt. 6.788 32,00 14.425 68,00
Køer - 2. lakt. 3.882 28,27 9.852 71,73
Køer - øvr. lakt. 3.845 25,50 11.233 74,50
DRH Kvier 201 27,16 539 72,84
Køer - 1. lakt. 7 12,28 50 87,72
Køer - 2. lakt. 10 13,70 63 86,30
Køer - øvr. lakt. 0 - 0 -

Sammenligning af tabel 2b og 2c viser, at KSS udgør en større andel af 1. insemineringerne end af alle insemineringer. Hvis køerne og kvierne ikke bliver drægtige ved 1. inseminering skiftes til almindelig sæd.

Tabel 2c. Antal 1. insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

Racer Kvier/køer Kønssorteret sæd Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 3.530 47,61 3.884 52,39
Køer - 1. lakt. 231 34,74 434 65,26
Køer - 2. lakt. 108 32,53 224 67,47
Køer - øvr. lakt. 83 30,29 191 69,71
HOL Kvier 42.003 56,95 31.747 43,05
Køer - 1. lakt. 3.332 34,43 6.346 65,57
Køer - 2. lakt. 1.072 32,55 2.221 67,45
Køer - øvr. lakt. 685 29,36 1.648 70,64
Jersey Kvier 10.486 57,50 7.751 42,50
Køer - 1. lakt. 4.280 43,85 5.481 56,15
Køer - 2. lakt. 2.459 36,96 4.195 63,04
Køer - øvr. lakt. 2.370 32,99 4.813 67,01
DRH Kvier 143 36,86 245 63,14
Køer - 1. lakt. 6 26,09 17 73,91
Køer - 2. lakt. 9 28,13 23 71,88
Køer - øvr. lakt. 0 - 0 -

3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 3a, 3b og 3c er baseret på en periode på et år.

Tabel 3a – 3c viser racevise reproduktionsresultater for kvier, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos kvier pr. år.

Tabel 3a. Reproduktionsresultater for RDM kvier.

Antal besætninger i gns.: 133 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 46,8 53,2
Kviens alder ved 1. inseminering 15,1 15,4
Kviernes gennemsnitlige NTM 11,1 9,1
IO56 64,6 65,6

Tabel 3b. Reproduktionsresultater for HOL kvier

Antal besætninger i gns.: 884 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 53,8 46,2
Kviens alder ved 1. inseminering 15,0 15,4
Kviernes gennemsnitlige NTM 9,6 7,8
IO56 59,3 69,6

Tabel 3c. Reproduktionsresultater for Jersey kvier

Antal besætninger i gns.: 241 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 58,0 42,0
Kviens alder ved 1. inseminering 13,9 14,4
Kviernes gennemsnitlige NTM 6,7 4,0
IO56 61,2 66,8

4. Reproduktionsresultater for 1. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 1. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 4a, 4b og 4c er baseret på en periode på et år.

Tabel 4a – 4c viser racevise reproduktionsresultater for 1. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 1. laktations køer.

Tabel 4a. Reproduktionsresultater for 1. laktations RDM-køer

Antal besætninger i gns.: 13 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 34,2 65,8
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 86,8 89,9
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,19 2,02
Køernes gennemsnitlige NTM 9,4 5,7
IO56 63,0 69,8

Tabel 4b. Reproduktionsresultater for 1. laktations HOL-køer

Antal besætninger i gns.: 132 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 37,5 62,5
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 79,8 95,8
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,26 2,24
Køernes gennemsnitlige NTM 7,3 4,8
IO56 50,0 60,4

Tabel 4c. Reproduktionsresultater for 1. laktations Jersey-køer

Antal besætninger i gns.: 167 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 44,4 56,6
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 77,8 94,5
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 1,91 1,92
Køernes gennemsnitlige NTM 4,9 1,9
IO56 55,9 60,5

5. Reproduktionsresultater for 2. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 2. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 5a, 5b og 5c er baseret på en periode på et år.

Tabel 5a – 5c viser racevise reproduktionsresultater for 2. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 2. laktations køer.

Tabel 5a. Reproduktionsresultater for 2. laktations RDM-køer

Antal besætninger i gns.: 8 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 26,3 73,7
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 93,1 94,2
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,78 2,65
Køernes gennemsnitlige NTM 10,9 -0,2
IO56 46,6 53,7

Tabel 5b. Reproduktionsresultater for 2. laktations HOL-køer

Antal besætninger i gns.:72 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 35,0 65,0
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 81,7 95,8
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,94 2,90
Køernes gennemsnitlige NTM 5,2 2,4
IO56 44,6 56,7

Tabel 5c. Reproduktionsresultater for 2. laktations Jersey-køer

Antal besætninger i gns.: 137 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 39,3 60,7
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 75,6 86,0
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,49 2,47
Køernes gennemsnitlige NTM 4,9 0,9
IO56 50,9 59,5

6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i senere laktationer. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 6a, 6b og 6c er baseret på en periode på et år.

Tabel 6a – 6c viser racevise reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 3. og øvrige laktations køer.

Tabel 6a. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations RDM-køer

Antal besætninger i gns.: 7 KSS Alm. Sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 32,5 67,5
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 88,4 90,1
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,75 2,76
Køernes gennemsnitlige NTM 6,6 5,0
IO56 47,7 57,7

Tabel 6b. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations HOL-køer

Antal besætninger i gns.: 53 KSS Alm. Sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 34,0 66,0
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 85,5 104,3
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,12 3,01
Køernes gennemsnitlige NTM 1,9 -0,1
IO56 44,0 62,3

Tabel 6c. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations Jersey-køer

Antal besætninger i gns.: 104 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 36,6 63,4
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 75,1 86,0
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,58 2,55
Køernes gennemsnitlige NTM 2,0 -1,3
IO56 51,4 63,8