Økonomi og ledelse

Investeringsberegning med grafisk følsomhedsanalyse

Investeringsberegninger udføres let og enkelt med programmet Inve Online. Du kan bruge et regneark til at supplere med grafiske illustrationer.

Har du behov for at supplere investeringsberegningen med en grafisk illustration af følsomhedsberegninger og et overblik over de enkelte års omkostninger, kan du hurtigt lave disse i dette regneark.

Eksempel:

Figur 1. Eksempel på grafisk følsomhedsanalyse med angivelse af en mulig alternativpris. Skal mejetærskeren i eksemplet her køre mindre end 80 timer, er økonomien i alternativet bedre. Ved brug over 80 timer pr. år kan investeringen være attraktiv – afhængigt af, hvordan de øvrige forudsætninger udvikler sig.

I modsætning til Inve Online er der ikke indarbejdet priser eller normer for kapaciteter i regnearket, ligesom der heller ikke er mulighed for at regne med inflation eller skat. Regnearket skal derfor ses som en mulighed for at lave en grafisk illustration som supplement til investeringsberegninger udarbejdet i Inve Online.

Vil du vide mere?

Støttet af