Ny hestelov kan give positiv vækst

Forslag fra Miljø- og Fødevareministeriet om mere fornuftige regler for boksstørrelse, loftshøjde, lysindfald og luftkvalitet betyder, at mange rideklubber, stutterier og hestepensioner får mulighed for at fortsætte, også efter 2020.

Derudover vil det bidrage til at bevare et tusindtal af arbejdspladser på landet.

Det er sund fornuft for hesteholdene, og så er det samtidigt et tiltrængt boost til en presset branche og til landets yderområder, hvis loven om hold af heste nu kan blive lavet om, så kravene til staldindretning lempes. Dermed undgår vi at miste mange hestehold, der ikke ville kunne honorere de fremtidige krav i loven, og derfor ville være nødsaget til at indskrænke eller lukke helt ned.

Det siger Jørgen Kold, chef for SEGES Heste om det ændringsforslag til hesteloven, som netop er sendt i høring fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Det er sund fornuft siger Jørgen Kold. Vi mener, at en række af de krav, der skulle indfases i 2020 er alt for vidtgående i forhold til hvad der kræves for at hesten trives. Det tages der nu hånd om med det nye lovforslag.

- Et eksempel er kravene til boksstørrelser fra 2020. Uden en lovændring vil vores standardbokse på 3m x 3m udelukkende kunne anvendes til ponyer. Det står i skarp kontrast til at disse bokse er anvendt til alle hestetyper i hele Europa i årtier uden at det har affødt et generelt trivselsproblem. Det er tydeligt, at sådan et krav var blevet for stramt, i forhold til hvad der er nødvendigt for hestenes velfærd.

- Et andet eksempel er luftkvaliteten, hvor et rumfangskrav på 30 m3 nu foreslås ændret til, at man fokuserer på at den rette luftkvalitet er til stede, hvilket jo kan måles objektivt og reguleres med ventilation. En meget bedre løsning for heste og hesteholdere.

Det er Jørgen Kolds opfattelse, at lovgivningen vil have stor betydning for sektorens fremtidsudsigter.

- Jeg er meget glad for, at ministeren har lyttet til sektorens bekymringer og forstået, at de meget rigide krav til boksstørrelser, lysindfald osv. var for stramme. Man har fundet en vej, så god velfærd for dyrene kombineres med fleksible løsninger, som er mulige at leve op til for hesteholderne, siger Jørgen Kold.

SEGES estimerer, at hestesektoren siden 2008 leverer ca. 3.000 færre arbejdspladser til den danske samfundsøkonomi, og det er i en branche, der årligt skaber omsætning for mere end 20. mia. kr. Siden 2008 er følproduktionen halveret og antallet af heste faldet fra 200.000 til 170.000. En udvikling som i høj grad hænger sammen med de skrappe krav i hesteloven som skulle opfyldes i 2020.

- Uden en revision af loven vil den udvikling kunne fortsætte. Hvis vi mister yderligere 30.000 heste, hvilket ikke er et urealistisk scenarie, så ville det koste yderligere 3.000 jobs og 3. mia. i omsætning, siger Jørgen Kold.

Han vurderer, at det for rigtig mange hesteholdere ville være umuligt at foretage de investeringer, som er nødvendige for at overholde de krav, som den nuværende lov stiller til hestebedrifterne fra 2020.

- Kravene ville koste milliarder for sektoren at implementere fuldt og ikke nødvendigvis bidrage til øget hestevelfærd. Et andet problem er, at for mange af hesteholderne vil det reelt ikke kunne lade sig gøre at finansiere de nødvendige ombygninger – specielt med de præmisser der er for at låne penge med sikkerhed i fast ejendom i landdistrikterne, siger Jørgen Kold.

På enkelte områder vil SEGES gerne holde ministeriet til ilden. Det drejer sig f.eks. om et krav om at hestehold bør bestå af mindst to heste. Ministeriet har ikke afvist kravet, men vil se på det i den nærmeste fremtid, og det ser vi selvfølgelig frem til. Ligeledes er det anbefalet at nybygning af stalde opfylder de krav, som er stillet i den nuværende lovgivning, da mange allerede har indstillet sig på de nuværende krav i forbindelse med nyopførelser eller planlægning af disse. Endelig bedes ministeriet også om at genoverveje en anderledes håndtering af udegående heste uden læskur.

- Jørgen Kold konkluderer dog, at de foreslåede ændringer til hesteloven er et stort skridt mod mere fornuftige rammer for hold af heste og afslutter med at understrege at hestefolk er meget optagede af at sikre hestene gode forhold.