Kvæg

Brug DMS til sundhedsanalyser for køer og ungdyr

Brug DMS til at få overblik over behandlinger, og brug tallene til at gå mere målrettet til værks.

Med Sundhedsanalysen i DMS får du som landmand eller rådgiver et godt overblik over sundhedstallene for besætningens køer og ungdyr. Analysen viser bl.a., hvornår i laktationen, og i hvilke laktationer, der er mange behandlinger. Det giver et dig et godt udgangspunkt for at forebygge flere sygdomme i besætningen, da du ved, hvor og hvornår du bør sætte ind. 

Brug sundhedsanalysen til at foretage en mere fokuseret indsats mod sygdomme i besætningen. Du vil hurtigt opleve, at det er både lettere og sjovere at passe sunde og raske dyr – og så betaler det sig økonomisk.

Sundhedsanalyse af kvæg i DMS

Vil du vide mere?