Økologi, Planter

Afgrødens økologiske status afhænger af høsttidspunktet

Hvis høsttidspunktet ændrer sig ift. det normale/planlagte, er det vigtigt at være opmærksom på afgrødens økologiske status.

Bedrifter, der har omlagt marker de seneste 1-3 år, skal have styr på om et ændret høsttidspunkt, betyder at afgrødens status ændres. F.eks. er en kornafgrøde konventionel, hvis den høstes inden der er gået 12 mdr. fra omlægning, og så må den ikke anvendes til øko-dyr. Hvorimod en afgrøde, der – som planlagt – høstes mere end 12 mdr. efter omlægningsdatoen, er en ”omlægningsafgrøde”, der må bruges med 100 % til bedriftens egne øko-dyr. Når en omlægningsafgrøde sælges, må den anvendes med 30 % af foderrationen til øko-dyrene på købers bedrift.

Marker med omlægningsdato i 2021 – afgrødestatus påvirkes ikke af høsttidspunktet

Som en undtagelse fra de almindelige omlægningsperioder ovenfor kan proteinafgrøder, der høstes i første omlægningsår (0-12 måneder efter jorden er påbegyndt omlægning), indgå i en økologisk foderration med op til 20 % til egne dyr på bedriften.

20 pct. af foderrationen beregnes pr. dyr pr. år, undtagen for bedrifter, der er omfattet af Branchereglerne dvs. ”Brancheanbefalingerne for bedrifter med økologiske kreaturer”, hvor de 20 pct. beregnes pr. dyr pr. dag. Desuden skal nye marker med etablerede flerårige afgrøder f.eks. kløvergræs være påbegyndt omlægning senest 20. april 2021.

Proteinafgrøder er ærter, hestebønner, lupin, græs/kløvergræs, lucerne, og der må ikke være iblandet korn eller lign. etårige afgrøder. Desuden skal alle etårige proteinafgrøder (ærter, hestebønne, lupin) være sået efter markens omlægningsdato.

Tabel 1. Omlægningsperioder og status for afgrøder

Afgrødetyper Konventionel afgrøde Omlægningsafgrøde Økologisk afgrøde
Etårige afgrøder (korn, majs, roer, grønsager m.m.) Afgrøden er sået før påbegyndt omlægning, eller afgrøden høstes mindre end 12 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning. Afgrøden er sået efter påbegyndt omlægning, og afgrøden høstes mindst 12 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning. Afgrøden er sået mindst 24 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning.
Græs/permanent græs (inkl. kløvergræs, frøgræs, kløverfrø, lucerne) afgrøden høstes mindre end 12 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning. afgrøden høstes mindst 12 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning. afgrøden høstes mindst 24 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning.
Flerårige afgrøder (frugt og bær, pyntegrønt) afgrøden høstes mindre end 12 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning.
afgrøden høstes mindst 36 måneder efter, jorden er påbegyndt omlægning.

Størst risiko ved marker med omlægningsdato i 2020

På marker, der er omlagt i 2020, vil afgrøden i 2021 ofte være valgt ud fra muligheden for at bruge den til foder til øko-dyr allerede i første år. Ændringer til det planlagte høsttidspunkt kan her få stor betydning.

Eksempel 1: Korn til modenhed på mark med omlægningsdato 1. august 2020
Høst før 1. aug. 2021 – afgrøden er konventionel og må ikke bruges til øko-dyr.
Høst efter 1. aug. 2021 – afgrøden har omlægningsstatus og må bruges til egne øko-dyr med 100 % eller 30 % af foderrationen til dyr på andre bedrifter.

Eksempel 2: Korn til helsæd på mark med omlægningsdato 1. juli 2020
Høst før 1. juli 2021 – afgrøden er konventionel og må ikke bruges til øko-dyr.
Høst efter 1. juli 2021 – afgrøden har omlægningsstatus og må bruges til egne øko-dyr med 100 % eller 30 % af foderrationen til dyr på andre bedrifter.

Eksempel 3: Græsmark inkl. frøgræs med omlægningsdato 1. august 2020
Høst/afgræsning før 1. aug. 2021 – afgrøden er konventionel og må ikke bruges til øko-dyr. Marken må ikke afgræsses af øko-kreaturer ift. Brancheregler
Høst/afgræsning efter 1. aug. 2021 – afgrøden har omlægningsstatus og må bruges til egne øko-dyr med 100 % eller 30 % af foderrationen til dyr på andre bedrifter. Marken må afgræsses af egne øko-dyr.

Marker med omlægningsdato i 2019

Økologisk status for korn- og andre etårige afgrøder er bestemt af omlægningsdatoen i 2019 og sådatoen i 2021.

Eksempel 1: Kornmark med omlægningsdato 1. april 2019
Såning før 1. april 2021 – Omlægningsafgrøde (uanset høstdato). Må bruges til egne øko-dyr med 100 % eller 30 % af foderrationen til dyr på andre bedrifter.
Såning efter 1. april 2021 - Økologisk afgrøde (uanset høstdato). Må bruges til øko-dyr med 100 %.

Eksempel 2: Græsmark inkl. frøgræs med omlægningsdato 1. april 2019
Høst/afgræsning før 1. april 2021 – Omlægningsafgrøde, som må bruges til egne øko-dyr med 100 % eller 30 % af foderrationen til dyr på andre bedrifter. Marken må afgræsses af øko-dyr.
Høst/afgræsning efter 1. april 2021 - Økologisk afgrøde, som må bruges til øko-dyr med 100 %. Marken må afgræsses af øko-dyr.

Støttet af