Grise, Økonomi og ledelse

Grundlag for den beregnede smågrisenotering – juni 2022

Resumé

Notat 2206 : Den beregnede Smågrisenotering beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgifter for en konventionel smågrise- og slagtegriseproduktion. Indtægterne kommer ved salg af slagtegrise og søer baseret på Danish Crowns notering, som reguleres for forskellige fradrag og tillæg samt efterbetaling. Smågriseprisen er dermed baseret på den gennemsnitlige, afregnede pris for almindelige slagtegrise. 

Omkostningerne består af stykomkostninger samt kontante kapacitets- og finansieringsomkostninger. Ud fra de samlede indtægter og udgifter kommer der et resultat på bundlinjen, som fordeles mellem smågrise- og slagtegriseproducenten. Det er forholdet mellem de finansielle omkostninger ved at producere henholdsvis en smågris og en slagtegris, der anvendes til at fordele under- og overskud mellem smågrise- og slagtegriseproducenten.

Formålet er at sikre samme afkast af den investerede kapital i produktionsapparatet for smågrise- og slagtegriseproducenten.

Den beregnede Smågrisenotering beregnes ud fra Danish Crowns gennemsnitlige afregningspris for almindelige slagtegrise. Alle former for specialproduktioner holdes udenfor afregningsprisen. Afregningsprisen korrigeres løbende ud fra den seneste offentliggjorte slagtegrisenotering fra Danish Crown. Hvis slagtegrisenoteringen suspenderes, offentliggøres Den beregnede Smågrisenotering uændret ugentligt, indtil en ny slagtegrisenotering foreligger. Den beregnede Smågrisenotering er en beregnet gennemsnitlig pris for alle smågrise, det vil sige inkl. de grise, som måtte have fejl, der medfører en mindre værdi.

Vil du vide mere?

Støttet af