Samlet vurdering - Allflex

$name

Sammendrag

40 besætninger har deltaget og meldt tilbage med høj tilfredshed, og ALLFLEX DNA øremærket kan nu bestilles og bruges af alle.

Størstedelen af de deltagende besætninger vælger at fortsætte med brugen af DNA øremærket efter projektets afslutning.

Der har deltaget besætninger med RDM, Jersey og Holstein.

 Procedure                    
Isætning med  tænger: Allflex DNA øremærket sættes i højreøre med DNA tangen, herefter isættes det elektroniske øremærket i venstre øre med den almindelige Allflex tang.
Opbevaring: Prøven forsegles i en og samme arbejdsgang ved isætning af mærket i kalvens øre.
Herefter opbevares de i medsendte kasser med foretrukne numre  på frys.           
Forsendelse: Kassen er fortrykt med adresse, og efter påsætning af porto (betalt af landmand) kan kasserne postes på normal vis efterhånden som de fyldes.           

 

Fra kalveboks til Genoskan A/S:

 • Prøven tages i forbindelse med isætning af de officielle øremærker.
 • Systemet indbyder til en del systematik, hvilket også er nødvendigt da øremærket er umuligt at skille ad.
 • Holdbarheden er på niveau med andre kendte mærker.
 • Der er ikke observeret flere erstatningsmærker.
 • Opbevaring foregår på køl i medsendt kasse med fortrykte numre.
 • Kasserne er nu i ny version og sendes uden konvolut:
 • Fortrykt med adresse til Genoskan A/S, og kan komme i almindelige postkasser.
 • Lavet og kontrolvejet således at fyldt med det beregnede antal prøver, skal der frankeres med porto svarende til et brev på 100 g.
 • Landmanden betaler selv porto.
 • I perioder med få kælvninger kan prøver sendes i boblekuvert for at sikre ”omsætning”.

Fra modtagelse på GenoSkan A/S til resultat:

 • Kvaliteten af DNA fra øremærkerne er på niveau med andre mærker.
 • Der er mindre udfordringer med at prøven ikke er i røret ved modtagelse på GenoSkan A/S.
 • Selve håndteringen er stadig tidskrævende på laboratorium og videreudvikling er nødvendig.

Fordele og ulemper ved udtagning af væv hos kvægbrugeren med øremærke i forhold til det hidtidige TSU system (blå tang):

Fordele Ulemper 
 +

Væv udtages nemt og arbejdseffektivt i samme arbejdsgang som isætning af øremærke

 - DNA øremærket er dyrere end almindelige øremærke
 + God systematik, så alle dyr bliver testet  -

Administration af to nummerserier (en til kvier og en til tyre)

 + Forkortet tidsperiode mellem ud-tagning af væv og GEBV på dyr  -

Stor omkostning hvis man kun genomisk testet en begrænset andel af kvierne

     - Væv skal lagres i fryser før afsendelse

 

Konklusion
Samlet set virker DNA øremærket fra Allflex ude hos landmanden.
Der skal dog bruges 2 forskellige tænger. Ikke optimalt, men virker i praksis.
Opbevaring og forsendelse i nye kasser fungerer.

Genoskan A/S modtager brugbart væv og call-raten er god.
Håndtering af prøverne er tidskrævende.
Prisen for analysen er afgørende for fremtidig brug.