Planter

Jordtest for kransskimmel i raps

Jordtesten kan kun sige, om der er lav, middel eller høj smitte i jorden.

Det engelske firma Fera har de senere år tilbudt en jordtest for den jordbårne svampesygdom Verticillium dahliae i jordbær. Svampen angriber foruden jordbær mange forskellige plantearter bl.a. kartofler og roser. Testen er kvantitativ og er tilpasset jordbær, og der er udført forsøg, der ser på sammenhængen mellem smitte i jorden og risikoen for tabsvoldende angreb. Se nærmere om Verticillium dahliae jordanalyse.

Raps kan også angribes af Verticillium, men af en anden art nemlig Verticillium longisporum (kransskimmel), som angriber korsblomstrede planter. Sammenhængen mellem smitte i jorden og risikoen for tabsvoldende angreb er desværre ikke fastlagt for denne art.

Den engelske forskningsinstitution NIAB tilbyder dog en jordtest, der kan vurdere, om der er lidt, middel eller meget smitte af Verticillium longisporum i jorden. Prisen er 290 pund pr. prøve (ca. 2.500 kr). Metoden måler DNA-mængden fra svampen i jorden. Der skal indsendes 1 kg jord, og testen tager 10-14 dage.

Hvis du ønsker at få testet jorden i en mark, er SEGES Innovation gerne behjælpelig med forsendelse af prøver for at få mere viden om jordtesten.

Kransskimmel er en sædskiftesygdom, som kan overleve ca. 10 år i jorden. Svampen kan ikke bekæmpes kemisk.

Vil du vide mere?

Støttet af