maskiner graver i jorden på en mark

Planter, Økologi

Biokul: Demodag i marken

Kan biokul forbedre grovsandet jord, og hvordan skal det nedbringes i jorden.

Dato
17. maj 2024

Pris
Gratis

Tidspunkt
09:45 - 15:00

Tilmelding
Kom til demodag i marken fredag den 17. maj ved Esbjerg. Dagen starter ved SAGRO i Esbjerg, hvorefter vi kører i marken.

På demodagen præsenteres resultater fra projektet BioAdapt  og i marken fremvises markforsøget, hvor der dette år dyrkes rug. Via en udgravet profil i siden af forsøget vil vi studere roddybden, og se om der kan konstateres forskelle mellem forsøgsbehandlingerne.

Det er først til mølle og der er begrænsede antal pladser. Det er gratis at deltage.
Der er fri afmelding til og med den 14. maj 2024. SEGES Innovation forbeholder sig retten til at opkræve et no-show fee på 300 kr. hvis du melder afbud senere end den 14. maj 2024.

Program for dagen

 • Kl. 09.45: Kaffe, the og brød  
 • Kl. 10.00-10.15: Velkomst og intro til dagen v. Janne Aalborg Nielsen, SEGES Innovation
 • Kl. 10.15-12.15: Teorien bag markforsøget og resultater fra projektet v. forskere fra KU
  Intro biokul, BioAdapt og ideen bag projektet v. Dorette Müller-Stöver, Københavns Universitet
  Biokuls stabilitet v. Esben Wilson Bruun, Københavns universitet
  Fysiske effekter af tilførsel af fint biokul til grovsandet underjord v. Carsten Tilbæk Petersen, Københavns universitet
  Søjleforsøg (udbytter, N- og P- effekter, vand, rødder) v. Esben Wilson Bruun, Københavns universitet
 • Kl. 12.15-12.45: Frokost inden afgang til marken
 • Kl. 12.45-13.05: Kørsel til forsøget 
 • Kl. 13.15-14.00: Vi ser på rodvækst i den udgravede jordprofil ved siden af forsøget
 • Kl. 14.00-14.30: Metoder som kan overvejes til fuldskala nedbringning og indarbejdning af finformalet biokul. Vi har ikke maskinløsninger vi kan vise - oplægget lægger op til debat og input. v. Henning Sjørslev Lyngvig, SEGES Innovation
 • Kl. 14.30-15.00: Drøftelse og konklusion på udviklingsbehov ift. fuldskala udbringning af finformalet biokul, kaffe og kage i marken 
 • Kl. 15.00: Tak for i dag

Tilmeld dig Biokul: Demodag i marken 

I projektet BioAdapt er der anlagt et markforsøg for at undersøge om finkornet biokul kan forbedre jordens egenskaber på JB 1. I laboratorieforsøg er der fundet op til 20 pct. merudbytte i vårbyg ved iblanding af finkornet biokul i roddybden. Det er derfor relevant at undersøge om det kan overføres til praksis. Kan vi øge udbyttet på grovsandende jorder samtidig med vi lagrer kulstof i jorden via biokul.

En vigtig del af at få konceptet til at virke i praksis er at kunne udføre nedbringningen af biokullet i 30-80 cm’s dybde i større skala. For at løse den opgave er der brug for sparring og vidensdeling med entreprenører, som også er inviteret til demodagen.

Du kan se mere om projektet her: BioAdapt – University of Copenhagen (ku.dk) og om markforsøget i videoen: Kulstofbinding og høje udbytter samt se Landsforsøgsplan 2023 og Landsforsøgsplan 2024.

maskiner graver i jorden på en mark

Det var et stort set-up at anlægge markforsøget, hvor finkornet biokul skulle indarbejdes i jorden i 30-80 cm, - og det tog i alt 5 dage. Foto: Janne Aalborg Nielsen, SEGES Innovation.

Vil du vide mere?

Støttet af