Sådan tager du friske græsprøver under høst

Friske græsprøver udtaget under høst er kilde til en guldgrube af informationer. Men det er vigtigt at tage prøverne korrekt for at få et retvisende analyseresultat.


Friske grovfoderprøver udtaget korrekt under høst, giver et meget korrekt billede af stakkens indhold og foderkvalitet.

Friske græsprøver kan på fire dage analyseres for såvel tørstofindhold som foderværdi.

Det er værdifuld viden – både i forhold til justering af slætstrategien og til foderplanlægning.

Seniorkonsulent, Peter Hvid Laursen, SEGES fortæller, at der er flere ting at overveje, når prøverne tages.

”Det er væsentligt at huske på, at tørstofprocenten varierer i løbet af dagen, så det er nødvendigt at tage friske græsprøver løbende for at få det korrekte billede af, hvad der ligger i stakken. Men hvis prøverne bliver taget korrekt, giver det også et meget retvisende billede af stakkens indhold. Hvis man bare borer ned i stakken ét sted kan man ikke være nær så sikker på at få et repræsentativt billede af stakkens indhold,” lyder det fra Peter Hvid Laursen.

Tag prøverne sådan:

  • Én græsprøve er ikke nok. Udtag prøver med et fast interval mens der snittes, fx hver 10. læs, en gang i timen, ved hvert markskifte eller lignede
  • Ved hver prøvetagning udtages 3-4 håndfulde, lige efter det er læsset af frakørselsvognen
  • Vær opmærksom på, at håndfulden ikke bliver så stor at man taber mindre partikler
  • Klem luften godt ud af posen og luk posen tæt. Opbevar prøverne i termokassen og gerne i skygge.
  • Bestil afhentning straks efter at høstarbejdet er afsluttet.

Læs en udførlig vejledning til korrekt prøve udtagning

Der er lavet en kort film, der viser, hvordan man udtager friske prøver under høst korrekt. Filmen er optaget under majshøst, men princippet for udtagning af græsprøver er nøjagtigt de samme.

Se film om korrekt prøveudtagning af frisk grovfoder  

Prøvekit og analyser af friske græsprøver udtaget under høst kan bestilles ved Kvægbrugets Forsøgslaboratorium, Skejby kmp@seges.dk, Eurofins agro@eurofins.dk eller på dit lokale kvægbrugskontor.

Læs mere i artiklen ”Friske græsprøver i høst gør dig knivskarp”