Regnearket Din Bundlinje Mark

Landscentret Planteproduktion har udviklet et regneark til analyse og benchmarking af økonomien i markbruget på den enkelte bedrift. Regnearket er især velegnet for bedrifter, der ikke er med i Targit regnearket.

Regnearket ’Udbytter og indtjening i markbruget’, også kaldet Targit regnearket, anvendes på mange planteavlskontorer til analyse og benchmarking af økonomien i markbruget. Brug af Targit regnearket forudsætter imidlertid, at den bedrift, der skal analyseres, har fået udarbejdet en Ø90 årsrapport på det samme landbrugscenter, som står for planteavlsrådgivningen. Da det ikke altid er tilfældet, er der udviklet et supplerende værktøj kaldet ’Din Bundlinje Mark’. I dette værktøj skal bedriftens økonomiske nøgletal for markbruget indtastes manuelt. Til benchmarking er der data fra 3.250 bedrifter fra den landsdækkende regnskabsdatabase.

Benchmarking med Din Bundlinje Mark

Som bruger af regnearket vælger man selv hvilken sammenligningsgruppe, der skal vises. Der er mulighed for både at få vist gennemsnitstal for hele gruppen og resultaterne for den undergruppe, der har klaret sig bedst på en given parameter. Du kan f.eks. vælge at få vist resultaterne for de 10 eller 20 % af bedrifterne, der har opnået det bedste dækningsbidrag eller de laveste maskinomkostninger. For de valgte sammenligningsgrupper får man også vist afgrødeudbytter, arealfordeling og afgrødepriser. 

Eksempel på udskrifter

Der er to sider udskrifter:

Eget resultat og sammenligningstal
Grafisk præsentation

Download regneark

Regnearket stilles gratis til rådighed.
Download version 1.01 (højreklik og ’Gem destination som’)

Regnearket indeholder ikke makroer.