Jura, Økonomi og ledelse

Ændring af kravet om dansk bankkonto

Tidsfristen for at oprette en dansk bankkonto til udbetaling af løn til en udenlandsk medarbejder forlænges fra 90 til 180 dage.

Det er en grundlæggende betingelse for at få opholds- og arbejdstilladelse, at den udenlandske medarbejder er tilbudt en ansættelse i Danmark på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Det betyder blandt andet, at udbetalingen af løn skal ske til en dansk bankkonto. 

Som reglerne er i dag, skal den danske bankkonto oprettes inden for 90 dage fra opholdstilladelsen er givet. Hvis den udenlandske medarbejder indrejser efter vedkommende har fået opholdstilladelse, skal bankkontoen oprettes inden for 90 dage fra indrejse i Danmark. Hvis den udenlandske medarbejder allerede har en opholdstilladelse, som er gyldig i mindst 3 måneder, skal lønnen udbetales til en dansk bankkonto fra første lønudbetaling.

Erhvervslivet har tilkendegivet, at bankkontokravet opleves som bureaukratisk, ligesom det kan være svært at opfylde kravet inden for tidsfristen på 90 dage. Folketinget har derfor vedtaget et lovforslag, som fritager nogle af erhvervsordningerne fra kravet, og forlænger tidsfristen på de resterende. 
Fodermester- og driftslederordningen er fortsat underlagt kravet om dansk bankkonto, men tidsfristen for at oprette den danske bankkonto forlænges fra 90 dage til 180 dage. 

Forlængelsen af tidsfristen med yderligere 90 dage vil give en øget grad af fleksibilitet i forhold til at opfylde kravet om en dansk bankkonto. 

Den udbetalte løn vil som hidtil kunne udbetales til en udenlandsk bankkonto, indtil udløbet af fristen for oprettelse af en dansk bankkonto

Ændringen træder i kraft den 1. juli 2024. 

Emneord

Vil du vide mere?