Jura, Økonomi og ledelse

Notat om handicapordninger og tilskudsmuligheder

Såfremt man som selvstændig er syg, har en nedsat arbejdsevne, kronisk sygdom, funktionsnedsættelse, eller et handicap, er det muligt at få hjælp via det offentlige. Det kan f.eks. være sygedagpenge, ressourceforløb, fleksløntilskud eller personlig assistance. Dette gælder også for lønmodtagere – både i de tilfælde, hvor en medarbejder med nedsat arbejdsevne vender tilbage til arbejdspladsen og hvor arbejdsgiver har ansat en ny medarbejder med nedsat arbejdsevne. 

For både selvstændige og lønmodtagere gælder det, at der kan søges hjælp, uanset om den nedsatte arbejdsevne skyldes en arbejdsulykke eller andre forhold. Derudover er der mulighed for at få bevilget tekniske hjælpemidler og mindre arbejdspladsindretninger til både medarbejdere og selvstændigt erhvervsdrivende med handicap, hvis det er en nødvendig forudsætning for, at vedkommende kan udføre arbejdsopgaverne.

SEGES har derfor i forbindelse med projektet ”En attraktiv sikker arbejdsplads på landet”, som er støttet af Promilleafgiftsfonden, udarbejdet et notat om handicapordninger og støttemuligheder. 

Notatet gennemgår overordnet reglerne om sygedagpenge til lønmodtagere og selvstændige, herunder også refusion, forlængelse og § 56-aftaler samt reglerne om jobafklaringsforløb, revalidering og ressourceforløb. Notatet beskriver derudover ordningerne omkring bevilling af fleksjob til lønmodtagere og muligheden for tilskud til selvstændige med nedsat arbejdsevne samt muligheden for bevilling af personlig assistance.

Endeligt beskriver notatet muligheden for at få bevilget hjælpemidler, herunder tekniske arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, til både lønmodtagere og selvstændige, samt beskriver gennemgår eksempler på nogle af de anvendte tekniske hjælpemidler i landbruget.

Vil du vide mere?

Støttet af