Kvæg

Anvendelsen af kønssorteret sæd i Danmark - februar 2020

Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - februar 2020.

Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - februar 2020. Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS)

blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. Siden er anvendelsen øget løbende. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående statistik udarbejdet. Formålet med statistikken er også at vise opnåede drægtighedsresultater med KSS. Statistikken er beregnet d. 7. februar 2020.

Statistikken er opdelt i 6 afsnit:

  1. Forbrug af KSS generelt
  2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  4. Reproduktionsresultater for 1. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  5. Reproduktionsresultater for 2. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

1. Forbrug af KSS generelt

Tabel 1a viser forbruget af KSS og almindelig sæd i det seneste år fordelt mellem økologiske og konventionelle besætninger.

Tabel 1a. Antal insemineringer i hhv. økologiske og konventionelle besætninger med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder

Racer Økologiske besætninger Konventionelle besætninger
KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
   Antal ins  %  Antal ins  %  Antal ins  %  Antal ins  %
RDM 840 13,8 5.255 86,2 7.876 11,7 59.305 88,2
HOL 16.991 15,2 95.084 84,8 105.267 11,6 803.391 88,3
Jersey 11.695 58,9 7.988 40,2 82.278 47,9 89.022 51,8

Tabel 1b viser det totale forbrug af KSS og almindelig sæd i det seneste år. Der er en tendens til, at KSS anvendes i større udstrækning til kvierne end køerne.

Tabel 1b. Antal insemineringer med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder

Racer Kvier/køer KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 5.654 28,31 14.319 71,69
Køer - 1. lakt. 1.231 6,84 16.770 93,16
Køer - 2. lakt. 805 5,31 14.360 94,69
Køer - øvr. lakt. 1026 5,10 19.111 94,90
HOL Kvier 94.714 35,91 169.031 64,09
Køer - 1. lakt. 13.506 5,48 233.130 94,52
Køer - 2. lakt. 7.356 3,29 216.465 96,71
Køer - øvr. lakt. 6.677 2,33 279.842 97,67
Jersey Kvier 41.576 72,96 15.405 27,04
Køer - 1. lakt. 20.822 45,77 24.670 54,23
Køer - 2. lakt. 13.674 41,02 19.662 58,98
Køer - øvr. lakt. 17.901 32,44 37.273 67,56

2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelses af KSS

En stor del af malkekvægsbesætninger bruger ikke KSS og andre bruger kun KSS i meget begrænset udstrækning. Tabel 2a viser, antal besætninger som i de sidste 12 måneder har foretage mere end 20 insemineringer i alt, samt andelen af disse som bruger mere end 10 % KSS. Blandede besætninger kan indgå hos flere racer, hvorfor det totale antal besætninger i tabel 2a er større end det reelle antal malkekvægsbesætninger i Danmark.

Tabel 2a viser, at godt 60% af Holstein besætninger og ca. 59% af alle røde besætninger bruger mere end 10% KSS til kvierne, mens det er over 90% hos Jersey. Der anvendes generelt mindre KSS hos køerne, dog bruger ca. 65-82% af Jersey besætninger mere end 10% KSS til køerne og min 5 stk.

Tabel 2a. 

Racer Kvier/køer Besætninger i alt % af alle besætninger som anvender mere end 10% KSS
RDM Kvier 215 58,60
Køer - 1. lakt. 207 18,36
Køer - 2. lakt. 196 14,29
Køer - øvr. lakt. 220 13,64
HOL Kvier 1.837 60,10
Køer - 1. lakt. 1.856 14,28
Køer - 2. lakt. 1.917 8,56
Køer - øvr. lakt. 1.853 6,53
Jersey Kvier 345 90,43
Køer - 1. lakt. 335 81,49
Køer - 2. lakt. 304 78,29
Køer - øvr. lakt. 340 65,00

Antal besætninger i alt, samt besætninger som bruger mere end 10 % KSS og min 5 stk. i de seneste 12 måneder. Min. 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

For at få et indtryk af anvendelsen af KSS i besætninger med systematisk brug er andelen af alle insemineringer og første insemineringer med KSS beregnet. Tabel 2b viser andelen af KSS blandt alle de foretagne insemineringer, mens tabel 2c viser andelen af KSS blandt de foretagne 1. insemineringer.

Sammenligning af tabel 1b og 2b viser, at det er en stor andel af det totalt forbrugte KSS som anvendes i besætninger, der systematisk bruger KSS.

Tabel 2b.

 Racer  Kvier/køer  KSS  Alm. Sæd
     Antal ins.  %  Antal ins.  %
RDM Kvier 5.069 41,93 7.021 58,07
Køer - 1. lakt. 979 24,09 3.085 75,91
Køer - 2. lakt. 563 23,15 1.869 76,85
Køer - øvr. lakt. 720 24,81 2.182 75,19
HOL Kvier 92.873 51,42 87.753 48,58
Køer - 1. lakt. 11.777 29,39 28.299 70,61
Køer - 2. lakt. 5.632 25,11 16.795 74,89
Køer - øvr. lakt. 4.718 24,51 14.535 75,49
Jersey Kvier 39.978 74,37 13.777 25,63
Køer - 1. lakt. 20.303 51,44 19.165 48,56
Køer - 2. lakt. 12.964 47,65 14.241 52,35
Køer - øvr. lakt. 17.072 43,30 22.354 56,70

Antal insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

Sammenligning af tabel 2b og 2c viser, at KSS udgør en stor andel af 1. insemineringerne. Hvis køerne og kvierne ikke bliver drægtige ved 1. inseminering skiftes ofte til almindelig sæd.

Tabel 2c.

 Racer  Kvier/køer  Kønssorteret sæd  Alm. Sæd
     Antal ins.  %  Antal ins.  %
RDM Kvier 3.792 55,38 3.055 44,62
Køer - 1. lakt. 689 34,48 1.309 65,52
Køer - 2. lakt. 361 31,20 796 68,80
Køer - øvr. lakt. 426 31,44 929 68,56
HOL Kvier 64.837 66,69 32.383 33,31
Køer - 1. lakt. 7.660 42,43 10.394 57,57
Køer - 2. lakt. 3.091 34,06 5.983 65,94
Køer - øvr. lakt. 2.580 32,96 5.248 67,04
Jersey Kvier 25.108 88,92 3.128 11,08
Køer - 1. lakt. 11.673 67,40 5.646 32,60
Køer - 2. lakt. 7.586 60,37 4.980 39,63
Køer - øvr. lakt. 10.024 54,37 8.413 45,63

Antal 1. insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 3a, 3b og 3c er baseret på en periode på et år.

Tabel 3a – 3c viser racevise reproduktionsresultater for kvier, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos kvier pr. år.

Tabel 3a. Reproduktionsresultater for RDM kvier.

Antal besætninger i gns.: 124 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af inseminerede påbegyndt med: 56,7 43,2 0,1
Kviens alder ved 1. inseminering 15,0 15,3 -
Kviernes gennemsnitlige NTM 10,7 8,7 -
IO56 64,3 71,3 -

Tabel 3b. Reproduktionsresultater for HOL kvier

Antal besætninger i gns.: 1072 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af inseminerede påbegyndt med: 64,1 35,8 0,1
Kviens alder ved 1. inseminering 15,0 15,3 15,6
Kviernes gennemsnitlige NTM 8,2 6,3 7,1
IO56 60,8 69,7 80,5

Tabel 3c. Reproduktionsresultater for Jersey kvier

Antal besætninger i gns.: 253 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af inseminerede påbegyndt med: 84,4 15,3 0,3
Kviens alder ved 1. inseminering 13,7 14,4 15,5
Kviernes gennemsnitlige NTM 6,3 6,1 5,6
IO56 63,2 65,9 51,9

4. Reproduktionsresultater for 1. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 1. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 4a, 4b og 4c er baseret på en periode på et år.

Tabel 4a – 4c viser racevise reproduktionsresultater for 1. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 1. laktations køer.

Tabel 4a. Reproduktionsresultater for 1. laktations RDM-køer

Antal besætninger i gns.: 38 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 37,3 52,1 10,6
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 82,5 86,5 87,7
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,14 2,17 2,03
Køernes gennemsnitlige NTM 8,3 5,2 0,9
IO56 61,3 63,9 68,3

Tabel 4b. Reproduktionsresultater for 1. laktations HOL-køer

Antal besætninger i gns.: 265 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 44,2 45,3 10,5
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 82,2 88,2 106,8
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,32 2,37 2,21
Køernes gennemsnitlige NTM 7,2 4,4 0,3
IO56 52,0 60,2 59,1

Tabel 4c. Reproduktionsresultater for 1. laktations Jersey-køer

Antal besætninger i gns.: 261 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 67,6 24,1 8,3
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 81,0 94,5 125,1
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 1,99 2,06 1,96
Køernes gennemsnitlige NTM 4,2 1,5 -0,9
IO56 56,6 59,1 62,3

5. Reproduktionsresultater for 2. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 2. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 5a, 5b og 5c er baseret på en periode på et år.

Tabel 5a – 5c viser racevise reproduktionsresultater for 2. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 2. laktations køer.

Tabel 5a. Reproduktionsresultater for 2. laktations RDM-køer

Antal besætninger i gns.: 28 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 36,0 40,8 23,1
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 79,3 87,2 99,0
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,83 2,88 2,72
Køernes gennemsnitlige NTM 9,5 7,5 0,4
IO56 54,2 64,1 61,8

Tabel 5b. Reproduktionsresultater for 2. laktations HOL-køer

Antal besætninger i gns.:162 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 33,5 45,7 20,9
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 82,9 89,8 94,8
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,16 3,12 2,89
Køernes gennemsnitlige NTM 6,4 2,3 -1,6
IO56 43,2 55,5 57,3

Tabel 5c. Reproduktionsresultater for 2. laktations Jersey-køer

Antal besætninger i gns.: 231 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 59,9 25,0 15,2
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 75,6 88,9 97,7
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,59 2,58 2,43
Køernes gennemsnitlige NTM 3,7 0,7 -2,9
IO56 54,9 58,0 65,3

6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i senere laktationer. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 6a, 6b og 6c er baseret på en periode på et år.

Tabel 6a – 6c viser racevise reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 3. og øvrige laktations køer.

Tabel 6a. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations RDM-køer

Antal besætninger i gns.: 30 KSS Alm. Sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 34,2 44,6 21,1
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 81,5 87,8 89,8
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,01 2,97 2,81
Køernes gennemsnitlige NTM 10,3 5,6 -0,2
IO56 47,9 57,4 60,9

Tabel 6b. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations HOL-køer

Antal besætninger i gns.: 120 KSS Alm. Sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 32,1 42,1 25,8
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 89,8 96,2 105,2
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,20 3,10 3,01
Køernes gennemsnitlige NTM 2,1 -0,4 -3,5
IO56 43,7 57,9 62,2

Tabel 6c. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations Jersey-køer

Antal besætninger i gns.: 217 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 53,7 24,0 22,3
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 79,3 92,0 94,3
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,69 2,60 2,58
Køernes gennemsnitlige NTM 0,7 -2,5 -4,9
IO56 55,8 58,8 65,2

Vil du vide mere?