Tolkning af tankmælk resultater

På hændelseslisten er Resultaterne af de seneste 4 tankmælksprøver angivet.

På hændelseslisten er Resultaterne af de seneste 4 tankmælksprøver angivet. Resultaterne kan fortælle noget om smittens udbredelse og smitteveje i den enkelte besætning. I DMS under Bedriftsoversigt findes ikonet Sundhedsstatus. Her ses alle tidligere tankmælksprøver.

Eksempel:

Salmonella Dublin niveau for ejendommen er pr. 15.02.07
1, Sandsynligvis salmonella dublin fri, på basis af tankmælksprøver.
Niveauberegningen er baseret på følgende prøver

Niveau 1 tildeles hvis gennemsnittet af de sidste 4 tankmælksprøver er under 25
Niveau 2 tildeles, når gennemsnittet af de seneste 4 tankmælksprøver er på 25 eller derover, eller hvis der har været en stigende værdi på mere end 20 i den seneste prøve i forhold til gennemsnittet af de 3 forudgående.

I tilfælde af en stigning gøres de tidligere undersøgelser ugyldige, og det næste niveau beregnes på målingen, der var årsag til niveau 2 samt de følgende (max 4 målinger) eks. skema afsnit e)

Ved hjælp af tankmælkstallene kan man få et indtryk af, om Salmonella Dublin sandsynligvis er aktiv i besætningen, eller om den er ved at rense sig for smitten. Der kan også være tale om, at der er infektion med en anden Salmonella type end Dublin, f.eks. Salmonella Typhimurium.

Indhold:

  1. Høje tankmælkstal gennem hele perioden
  2. Faldende tankmælketal
  3. Stigende tankmælkstal
  4. Eksempel på lave tankmælkstal med en stigning på mere end 20 ODC% i den seneste måling
  5. Eksempel på smitte med Salmonella Typhimurium

1) Høje tankmælkstal gennem hele perioden:

Der er stor sandsynlighed for, at der er aktiv infektion med Salmonella Dublin i besætninger med tankmælksresultater over 50-60 ODC% gennem hele måleperioden. Med aktiv menes, at der jævnligt smittes nye kreaturer, og nogle af disse bliver raske smittebærere.

2) Faldende tankmælkstal:

Resultaterne ved de seneste 4 ordinære målinger for en ejendom er:

Prøvedato Antistofværdi Niveau Gyldig
Februar 2017 44 2 Ja
Maj 2017 46 2 Ja
August 2017 26 2 Ja
November 2017 27 2 Ja

Ejendommen er i niveau 2 og besætninger er eller højst sandsynligt ved at rense sig for Salmonella Dublin.

Dette kunne være resultatet af et vellykket sanering, hvor smitten til kalvene effektivt er stoppet.

3)Stigende Tankmælk

Gennemsnittet af de sidste 4 tankmælksundersøgelser er over 25, hvilket bevirker, at ejendommen kommer i niveau 2 i mindst 3 uger (låseperioden).

Prøvedato Antistofværdi Niveau Gyldig
Juli 2016 15 1 Ja
Oktober 2016 6 1 Ja
Januar 2017 6 1 Ja
April 2017 12 1 Ja
Juli 2017 28 1 Ja
Oktober 2017 31 1 Ja
Januar 2018 38 2 ja

Der bliver udtaget en b-prøve jævnfør eksempel d)

4) Eksempel på lave tankmælkstal med en stigning på mere end 20 ODC% i den seneste måling

En stigning på mere end 20, i den seneste prøve i forhold til gennemsnittet af de 3 forudgående prøver, bevirker, at ejendommen kommer i niveau 2 i mindst 3 uger (låseperioden).

Prøvedato Antistofværdi Niveau Gyldig
Juli 2016 3 1 Ja
Oktober 2016 22 1 Ja
Januar 2017 8 1 Ja
April 2017 6 1 Ja
Juli 2017 14 1 Ja
Oktober 2017 65 2 Ja

For at der ikke skal være usikkerhed om prøveresultater gælder følgende: En tankmælksprøve ("a"- prøve), der bevirker et skift fra niveau 1 til niveau 2, medfører at ejendommen midlertidigt tildeles niveau 2 ("uafklaret"). Derefter bliver der automatisk udtaget en ny tankmælksprøve, en såkaldt "b"- prøve, for at kontrollere den afvigende prøve. Resultatet af "b"- prøven indgår herefter i beregningen af niveau sammen med de 3 forrige tankmælkstal, medens "a"- prøven bortfalder. Hvis den høje værdi (som her i oktober 2017) bliver bekræftet, vil den viste ejendom få tildelt niveau 2, tidligere udtagne prøver bliver erklæret ugyldige og ejendommens niveau vil være låst der i 3 uger. Hvis det høje tankmælkstal ikke kan bekræftes i b prøven vil ejendommen beholde sit niveau 1.

I dette eksempel indkøbte besætningen 10 kælvekvier i sommeren 2017 fra en besætning, som senere viste sig at være i niveau 2.

I tilfælde af stigende tankmælkstal eller stigning på mere end 20, bør eventuel indvidprøvning for Salmonella Dublin blandt køerne afventes, grundet Salmonella Dublin smittedynamik. Saneringsindsatsen bør indledes ved kalve og ungdyr med forbedret smittebeskytttelses-tiltag og effektvurdering af tiltagene.

5) Eksempel på smitte med Salmonella Typhimurium

Musetyfus kan give reaktion i Salmonella Dublin tankmælkstesten. Et konkret besætningseksempel er vist nedenfor:

Prøvedato Antistofværdi Niveau Gyldig
April 2006 5 1 Nej
Juli 2006 14 1 Nej
Oktober 2006 41 2 Nej
November 2006 43 b-prøve 2 Ja
Januar 2007 19 2 Ja
April 2007 12 1 Ja

Besætningen havde et udbrud af Salmonella Typhimurium i sommeren 2006. Der var dødsfald blandt dyrene, og et familiemedlem kom på sygehuset med klinisk salmonellose.