Vandløb

Natur og vandmiljø, Planter, Økonomi og ledelse

Ny erfaringsplatform: Sådan løser du problemer med vandlidende jorde

Har du udfordringer med vandlidende jorde på dine marker? Det har mange landmænd haft før dig, og du kan nu blive klogere på, hvordan udfordringerne er blevet løst rundt om i Danmark. Det sker på en ny online erfaringsplatform skabt af SEGES.

I platformen finder du inspiration til drænmetoder, som den enkelte landmand selv kan give sig i kast med. Og der er eksempler på vandløbsvirkemidler, som typisk bliver udført af en offentlig myndighed som en del af en helhedsorienteret løsning for et helt opland.

Platformen er opbygget som et Danmarkskort, hvor du kan søge rundt og finde inspiration til afvandingsløsninger. En sorteringsfunktion giver dig også mulighed for at sortere mellem virkemidler på eksempelvis høj- og lavbundsområde og på forskellige løsninger på afvanding. 

Platformen bliver løbende udbygget med flere konkrete løsninger, så derfor vil vi gerne høre fra dig, hvis du vil fortælle om dit drænings- eller afvandingsprojekt, og om det har afhjulpet udfordringer med vand. 

Vil du vide mere?

Støttet af