Heste

Få 2 dages kursus i hestetransport

Når heste transporteres i økonomisk virke, skal transportøren have bestået et kursus i hestetransport.

SEGES Heste har fået godkendt mulighed for at tage 2 dages kursus i hestetransport, og har etableret et samarbejde med AMU-centrene i Kolding, Slagelse og Ålborg om den praktiske gennemførelse.

Vær opmærksom på at kurset kræver forberedelse hjemmefra, da en del af pensum er hjemmestudie.

De 2 dages kursus starter med en test i den teori du har gennemført som hjemmestuderede. Og den test skal bestås, for at du kan gennemføre kurset.

Tilmelding via AMU-centrene i Kolding, Slagelse eller Ålborg

Find oplysninger om gældende priser tid og sted på nedenstående AMU-centre.

Tilmelding til kurserne sker hos et 3 nedenstående centre:

AMU-Syd i Kolding

AMU-Nordjylland

Selandia i Slagelse

Kurset er en arbejdsmarkedsuddannelse, og derfor udbetales der Voksen og Efteruddannelsesgodtgørelse (VEU) efter gældende regler. VEU-godtgørelsen svarer til højeste dagpengesats.

Der ydes tilskud til befordring over 24 km. Personer, der har mere end 120 km. t/r transport mellem bopæl og uddannelsessted tilbydes gratis logi samt forplejning eller tilskud dertil.

Vil du vide mere?