Kvæg

Case: Modvirker høj proteinpris ved at sænke proteinprocenten i køernes grovfoderration

Jesper Arnth er godt tilfreds med at trappe køerne ned i protein, fordi det både gavner miljøet og giver en årlig besparelse på 84.000 kr. Og køerne – de fortsætter upåvirket med samme ydelse, protein- og fedtprocent.

På grund af de høje priser på non-GM-protein havde mælkeproducent Jesper Arnth længe leget med tanken om at sænke proteinprocenten i foderrationen til sine 540 Holstein-køer. Derfor sprang han til med det samme, da SEGES spurgte, om han ville være med i et forsøg.

”Jeg syntes, det kunne være spændende at få sat tal på, hvad der skete og følge det tæt,” fortæller han.

Med Jespers deltagelse i forsøget blev køerne på Vittarpgård fra den ene dag til den anden sat ned fra 17 pct. protein i rationen til 16 pct. Det skete ved at udskifte ca. 200 g sojaskrå og 300 g rapsskrå pr. ko pr. dag med 500 g majsmel.

En succesoplevelse for både køer og mælkeproducent at reducere grovfoderets proteinprocent

Jesper fik lagt en plan i samråd med sin konsulent Bruno Due fra SAGRO. Det endte med at blive en god oplevelse for både Jesper og køerne.

Jesper Arnth fortæller om forsøg med at sænke proteinprocent i køers grovfoder

Jesper Arnth (Foto: Privat)

”Forsøgsperioden forløb i 3,5 uge. Jeg må sige, at jeg er overrasket over, at det overhovedet ikke gik ud over ydelsen, som fortsatte på 11.750 kg EKM. Og ikke mindst er jeg overrasket over, at det heller ikke påvirkede hverken fedt- eller proteinprocent i mælken,” fortæller han.

Som en del af forsøget skulle han trappe op til startniveau igen. Men nu hvor forsøget er slut, er han i gang med en langsom nedtrapning og kører i øjeblikket på 16,7 pct. Han sigter mod at komme ned på 16,5 pct.

”Jeg vil gerne have et længere træk i foderskifte, så jeg er sikker på, at køerne følger med på lang sigt,” forklarer han.

Sparer 84.000 kr. på foderudgifter ved at sænke proteinprocenten i grovfoderet

Jesper Arnth tøver ikke med at anbefale andre i at kaste sig ud i at reducere proteinprocenten. ”Der er ingen tvivl om, at man roligt kan gå ned på 17 pct., og så kan man jo se, om man vil forsøge at gå længere ned. Men jeg tror, det kommer helt af sig selv med de foderpriser,” smiler han.

For ham vil en reduktion til 16,5 pct. økonomisk betyde, at han med sin nuværende foderkontrakt opnår en årlig besparelse på 84.000 kr. og på den måde opretholder han status quo på sin foderudgift. Med de nuværende priser på 4,30 kr. for non-GM-soja og 2,2 kr. for rapsskrå svarer det til en besparelse på 120.000 kr. om året.

Reduceret proteinprocent i køernes grovfoder gavner både økonomi og miljø

Overordnet er Jesper Arnth rigtigt godt tilfreds med, at SEGES sætter fokus på og opfordrer mælkeproducenterne til at køre med max. 17 pct. protein, så ammoniakfordampningen bliver reduceret.

”Jeg synes, det er dejligt, at der kommer fokus på nogle af de områder, hvor vi rent faktisk kan gøre noget for miljøet. Vi får så ofte skudt alt det i skoene, som vi ikke gør noget ved,” siger han. ”Og når det så både gavner økonomi og miljø på én gang – så er det da bare super,” slutter Jesper Arnth.

Vil du vide mere?