Økonomi og ledelse

Sådan kan du bidrage til cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi drejer sig helt basalt om ikke at smide noget ud og undgå at brænde det af. At styrke og dokumentere en virksomheds indsats for cirkulær økonomi er nødvendigt for en bæredygtig udvikling.

Modsat den lineære økonomi - hvor produkter og materialer alt for hurtigt ender med at blive smidt ud – så sigter den cirkulære økonomi imod, at produkter og materialer ”holdes i kredsløb” i længere tid:

Traktoren kører i endnu flere timer, materialer fra primærproduktionens sidestrømme får værdi i nye produkter, halm og gylle får øget værdi i energiproduktion, stalden modul-designes for videresalg og materialer fra emballage og produktionsplast indsamles for genanvendelse.

 • Cirkulær økonomi er en af nøglerne til forretningsorienteret grøn omstilling med fokus på mere med mindre, nedbringelse af ressourcetab samt reduktion af klimapåvirkning.
 • Cirkulær økonomi kan bidrage positivt til den økonomiske og den miljømæssige bundlinje.
 • Cirkulær økonomi indgår i EU taksonomien for bæredygtig finansiering og omfattes af de europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering.

Med baggrund i et samarbejde med 11 meget forskellige landbrug i perioden 2021-2022 samt inputs fra fagpersoner indenfor markdrift, husdyrhold, bygninger og maskiner, inviteres du til at lade dig inspirere i en samling af korte eksempler på bidrag til en cirkulær økonomi. Nogle af eksemplerne er kendte, andre helt nye og de præsenteres med ganske få ord for at kaste lys over, hvad cirkulær økonomi kan være på og omkring en landbrugsbedrift.

Handlingskatalog for cirkulær økonomi

Kataloget kan bruges på flere måder:

 • Inspirere til handling, der spiller ind i en cirkulær økonomi og bidrager til bæredygtig udvikling.
 • Vise praktiske eksempler på bidrag til cirkulær økonomi. Nogle af eksemplerne findes også i de mere fokuserede virkemiddelkataloger, fordi de både kan påvirke ressourceudnyttelse og klimapåvirkning.
 • Give inputs til en ESG-ledelsesrapportering og dokumentation af arbejdet for bæredygtig udvikling.

Kataloget indledes med en beskrivelse af cirkulær økonomi. Præsentation af handlinger sker i to grupperinger. Den første gruppe med plante- og husdyrproduktion relaterer sig til landbrugsvirksomhedens kerneforretning for produktion af fødevarer (bioressourcestrømme). Den anden gruppe af handlinger relaterer sig til det vi kalder materialestrømme:

 • Husdyrproduktion specifikt – bioressourcer
 • Planteproduktion specifikt - bioressourcer
 • Maskiner generelt - materialer
 • Bygninger generelt – materialer
 • Plast og andre affaldsfraktioner - materialer

Emneord

Vil du vide mere?

Støttet af