nyplantet skov

Natur og vandmiljø, Økonomi og ledelse

Få tilskud til skovrejsning og lavbundsprojekter med CO2-effekt

Du har nu mulighed for at få støtte til at rejse skov eller udtage mindre arealer med kulstofrig lavbundsjord. Du beholder CO2-effekten på arealet.

Drømmer du om at lave et projekt, der skaber mere natur på din jord – og samtidig giver en CO2-effekt, du kan bruge i dit eget klimaregnskab?

Så kan du søge støtte til projektet hos Klimaskovfonden, der netop har åbnet årets første ansøgningsrunde. Fristen for at søge er den 31. maj 2024.

I ansøgningsrunden kan du søge støtte til skovrejsning på mindst 5 hektar og til at udtage kulstofrige lavbundsjorder på op til 10 hektar. Hvis du får støtte til dit projekt, beholder du selv CO2-effekten på arealet og kan bruge den i dit klimaregnskab.

Til skovrejsningsprojekter kan du søge op til 65.000 kr. pr. hektar. Støtten må dog ikke overstige 220 kr. pr. tons CO2, der reduceres. Til lavbundsprojekter kan du søge op til 160.000 kr. pr. hektar. Her må støtten ikke overstige 360 kr. pr. tons CO2, der reduceres.

Angiv selv prisen for dit projekt

Klimaskovfonden giver støtte ud fra en særlig model, hvor du som ansøger selv angiver den pris, det koster at gennemføre et skovrejsnings- eller et lavbundsprojekt inden for et maksimumbeløb. 

De projekter i ansøgningsrunden, der giver mest CO2-reduktion for den laveste pris, får tilsagn om støtte. Derudover skal projektet levere på andre parametre, f.eks. at det ligger, hvor der er særlige drikkevandsinteresser eller bidrager til at forbedre natur eller rekreative muligheder.

Støtte dækker planlægning og projektering

Prisen for et projekt kan dække planlægning af projektet, projektering samt anlæg og plantning af skovbevoksninger og skovbryn. Herunder hører også skiltning, hegning og renholdelse i de første 3 år. 

For lavbundsprojekter dækker prisen forundersøgelser og anlæg af lavbundsprojekter samt indkomstkompensation for lavbundsarealer. Indkomstkompensation for skovrejsningsprojekter er på nuværende endnu ikke tilladt.

Du søger om støtte på Klimaskovfondens hjemmeside, hvor du kan også beregne CO2-effekten på dit projekt ved at indtaste træarter, jordbundsforhold og arealstørrelse. På hjemmesiden kan du også få finde en vejledning, der giver et overblik over kriterier og muligheder.

Læs mere på Klimaskovfondens hjemmeside

Har du spørgsmål om lavbundsprojekter, kan du kontakte Mikael Kirkebæk, Klimaskovfonden på telefon 2440 6801 eller mik@klimaskovfonden.dk.  Har du spørgsmål til skovrejsning, kan du kontakte Kresten Petersen, Klimaskovfonden på telefon 4087 7911 eller kp@klimaskovfonden.dk.

Deltag på webinar om hvordan du søger støtte

Klimaskovfonden holder et webinar for private lodsejere, hvor du kan høre om kriterier for at søge støtte, og hvordan du kommer i gang med en ansøgning. Webinaret er torsdag den 25. april kl. 15-16. Tilmeld dig webinaret hos Klimaskovfonden

logo for Klimaskovfonden