Planter

Sortsblandinger i vårbyg og vinterhvede giver højere udbytte end de mest solgte sorter

I gennemsnit af 12 års landsforsøg er der sikre merudbytter ved at anvende sortsblandinger sammenlignet med de fire mest solgte sorter i de samme år.

I den vedhæftede rapport er der vist resultater af analyser i sortsforsøg i vårbyg og vinterhvede i Landsforsøgene for årene 2008-2019.

Udbytterne i Landsforsøg i de fire mest solgte sorter er sammenlignet med sortsblandingerne, og der er i gennemsnit et merudbytte ved at vælge sortsblandinger på 2,1 hkg/ha i vinterhvede, og 0,5 hkg/ha i vårbyg. Desuden er der lavet en sammenligning af forekomsten af sygdomme i de samme forsøg.

Andelen af certificeret sædekorn i sortsblandinger er vist, og sammenholdt med den totale mængde certificeret sædekorn for hver art. Det er også søgt at få et overblik over den geografiske fordeling af salget af sortsblandinger.

I projektet er der afholdt en workshop om brugen af sortsblandinger hvor interessenter i sædekornsbranchen og andre har været inviteret. På workshoppen blev der indsamlet kommentarer og forslag til, hvordan produktion og anvendelse af sortsblandinger kan øges, og disse er medtaget i denne artikel. Projektet er gennemført med økonomisk støtte fra Miljøstyrelsen.

Vil du vide mere?