Planter

Videoer: Bliv klar til at købe plantebeskyttelsesmidler med autorisation

Se, hvordan du henter autorisation i MAB (Miljøstyrelsens autorisationssystem for brug af bekæmpelsesmidler) og tilknytter den til dit cvr-nummer.

Fra den 1. juli 2020 kan man kun købe og lovligt anvende plantebeskyttelsesmidler til professionelt brug, hvis man har en autorisation i Miljøstyrelsens autorisationssystem for brug af bekæmpelsesmidler - MAB. Det kræver sprøjtecertifikat og evt. opfølgningskursus for at få en autorisation. Som jordbruger, der køber og anvender plantebeskyttelsesmidler, skal du typisk have en S1 autorisation.

For at forhandlere af plantebeskyttelsesmidler må sælge plantebeskyttelsesmidler godkendt til professionel brug efter den 1. juli 2020, skal de kontrollere, om deres kunder er autoriseret i MAB, eller om kunderne har mindst én medarbejder, der har en relevant MAB-autorisation.

  • Video 1: Sådan autoriserer du dig i MAB
    Har du ikke en autorisation (typisk en S1 autorisation) i MAB, men har et gyldigt uddannelsesbevis eller sprøjtecertifikat samt har gennemført et opfølgningskursus inden for de seneste 4 år, så bør du autorisere dig i MAB. Der findes også en vejledning på Miljøstyrelsens hjemmeside 
  • Video 2: Sådan tilknytter du din autorisation til et cvr-nummer 

I juni var der registreret ca. 12.000 S1-autorisationer og 1.700 S2-autorisationer i MAB. Langt fra alle disse sprøjteførere har tilknyttet deres autorisation til et cvr-nummer.

Opfølgningskurser til S1-autorisation skal gennemføres hvert 4. år. Har du ikke været på opfølgningskursus inden fristen grundet COVID-19, så forlænger Miljøstyrelsen gyldigheden af din uddannelse og din autorisation. Miljøstyrelsen har forlænget gyldigheden af de sprøjtecertifikater og hånd- og rygsprøjtecertifikater, der skulle have været forlænget via opfølgningskurser i løbet af foråret 2020.

Alle, der har et sprøjtecertifikat/opfølgningskursus eller hånd- og rygsprøjtecertifikat, der udløb 1. september 2019 eller senere, får det forlænget til 31. dec. 2020. Miljøstyrelsen anbefaler, at sådanne sprøjteførere tilmelder sig et opfølgningsskursus i takt med at sådanne kurser udbydes og senest 1. januar 2021 for at kunne købe og anvende sprøjtemidler efter denne dato.

I videoen her kan du se, hvordan du tilknytter en autorisation til en virksomheds cvr-nummer.

Ofte stillede spørgsmål om MAB (Miljøstyrelsens autorisationssystem for brug af bekæmpelsesmidler)

Hvordan kommer jeg ind i MAB?

Brug stien her https://mab.mst.dk . Her skal du logge på med personligt NemID

Hvordan kommer jeg ind i systemet og opretter min virksomhed i MAB

Brug stien her https://mab.mst.dk/virksomhed. Her skal du logge på med NemID til erhverv

Hvorfor bør jeg som landmand tilknytte min autorisation til min virksomheds cvr-nummer?

Det er ikke et krav, men det letter indkøb af plantebeskyttelsesmidler hos forhandleren. Hvis du ikke tilknytter din autorisation til dit cvr-nummer, så skal du oplyse dit autorisationsnummer hver gang du køber plantebeskyttelsesmidler hos din forhandler, og forhandleren skal tjekke gyldigheden af autorisationen.

Hvorfor bør jeg tilknytte min autorisation til min arbejdsgiveres cvr-nummer?

I en virksomhed der køber og anvender plantebeskyttelsesmidler, skal der være mindst én person (sprøjtefører) beskæftiget med en gyldig autorisation. Hvis ejeren af virksomheden ikke selv har en autorisation, så kan en ansat tilknytte sin autorisation til virksomhedens cvr-nr. Du skal tilknytte din autorisation til din egen virksomhed eller din arbejdsgivers.

Du skal ikke knytte din autorisation til din forhandler, maskinstation eller landboforening.

Hvilke regler gælder når et familiemedlem eller en nabo sprøjter for mig?

Har du som ejer af en virksomhed ikke en autorisation og ingen medarbejdere ansat med autorisation, men al sprøjtearbejdet varetages af f.eks. et familiemedlem, en bekendt eller en nabo, da kan denne sprøjteførers autorisationsnummer benyttes i forbindelse med virksomhedens køb af plantebeskyttelsesmidler. Den aktuelle sprøjtefører kan vælge at knytte sin autorisation til virksomhedens cvr-nummer.

Der er i ovenstående tilfælde tale om et ansættelseslignende forhold mellem virksomheden og sprøjtefører. Der er ikke krav om, at der foreligger dokumentation i form af en ansættelseskontrakt eller lign. for sådanne ansættelseslignende forhold. Benyttes derimod en maskinstation, er der tale om en tjenesteydelse og ikke et ansættelseslignende forhold, og medarbejdere i en maskinstation, skal ikke knytte deres autorisation til en virksomhed, som de ikke er ansat i.

Kan udenlandske ansatte med uddannelse fra andre lande opnå autorisation?

Ja, det kræver anerkendelse af ansøgerens kvalifikationer. Miljøstyrelsen foretager en manuel sagsbehandling på baggrund af fremsendt dokumentation af den udenlandske ansøgers kvalifikationer i form af kursus/uddannelse og praktisk erhvervsmæssig erfaring med plantebeskyttelsesmidler (minimum 1 år).

Vil du vide mere?