Planter, Natur og vandmiljø

Se behov for målrettede efterafgrøder 2024 på Landmand.dk

SEGES Innovation har udviklet en applikation på Landmand.dk, der viser procent målrettede efterafgrøder 2024 for det eller de kystvandoplande, som dine marker ligger i.

Tilskuddet er på 673 kr. pr. ha, og tilskuddet kan søges, hvis dit samlede efterafgrødegrundareal er på 10 ha eller mere. Det skal forventes, at kystvandoplande, hvor indsatsbehovet ikke er dækket ind i den frivillige ansøgningsrunde, vil få et ikke-kompenseret krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder.

Ansøgning sker i fællesskemaet i Tast selv. Efter ansøgningsfristen 22. april 2024 prioriteres ansøgningerne og du vil derfor efter ansøgningsfristen få at vide, om du får tilskud eller ej.

Læs mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside

Målrettede efterafgrøder på Landmand.dk

På Landmand.dk vil du se en boks, hvor der står Målrettede efterafgrøder. Når du trykker på den, vil du se dine marker og beregning af dit minimumsbidrag til de frivillige målrettede efterafgrøder – se figur 1.

kort fra landmand.dk

Figur 1. Boks på Landmand.dk, der viser dine marker og beliggenhed inden for kystvandoplande og ID15 områder.

Kortet i figur 2 viser markernes placering inden for de forskellige kystvandoplande. Når du klikker på et kystvandopland, ses krav om procent målrettede efterafgrøder. Der er 3 faneblade under kortet – her ses faneblad ”Oversigt over dit krav pr. kystvandopland”. Her er beregnet dit minimumsbidrag til etablering af målrettede efterafgrøder 2024.

kort fra landmand.dk

Figur 2. Kortet viser dine markers placering inden for de forskellige kystvandoplande. Tabellen under kortet viser beregning af dit minimumsbidrag til etablering af målrettede efterafgrøder.

I figur 3 vises fanebladet ”Markoversigt”. Her ses dine marker og det eller de tilhørende kystvandoplande. Derudover er noteret ID15 nr. og retentionsklasse. Den bedste placering af frivillige målrettede efterafgrøder, for at nå målet i det enkelte kystvandopland, er placering i områder med laveste retentionsklasse, dvs. klasse 1.
markoversigt fra landmand.dk

Figur 3. marktabellen viser dine marker 2023, kystvandopland og ID15- retentionsklasse.

Vil du vide mere?